Jeg vil bli kontaktet


Magne Rodem

Seniorkonsulent
Webstep Trondheim


+47 995 51 715
http://www.webstep.no Cell +47 995 51 715

Last ned vCard

Magne Rodem er utdannet Master of Science (sivilingeniør) innen datateknikk, ved NTNU, fra 2008, og Bachelor (dataingeniør), ved HiST, fra 2006. Han har ti års erfaring med systemutvikling innen bransjer som energi, utdanning og forskning ved Webstep-oppstarten i september 2016.

Magne regner seg selv som en fullstack-utvikler og har særlig kompetanse og interesse innen Java, JavaScript og Python. Magne har erfaring fra flere web-utviklingsprosjekter, både på frontend og backend. Hos Statoil har han fått svært god erfaring med React.js og økosystemet rundt dette. Han har også kurs og hands-on erfaring med Angular og Aurelia, og behersker godt verktøy som npm, Webpack, Jasmine og eslint. I tillegg til den solide kompetansen på utvikling, har han også erfaring med tema som DevOps og kontinuerlig leveranse.

Magne arbeider systematisk og grundig, og er hele tiden på jakt etter å forbedre og automatisere. Han er særlig opptatt av at teamet skal produsere strukturert og vedlikeholdbar kode, noe han mener kan oppnås med bl.a. code reviews og testdreven utvikling. Han setter seg raskt inn i ting, og holder seg stadig oppdatert på ny teknologi. Dette gjør ham i stand til å velge moderne og riktige løsninger ute hos kundene. Magne tar gjerne rollen som teknisk ekspert i de teamene han jobber i, og har fokus på å dele av sin kunnskap innad i teamet.