Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Personvern

Personvernerklæring for Webstep AS

Terminology

Personopplysning

Betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Personopplysninger er typisk navn, adresse, telefonnummer, e-post, IP-adresse mv.

Den registrerte

Betyr den personen som direkte eller indirekte kan identifiseres ved f.eks. Et navn, et personnummer, adresse, IP-adresse eller ett eller flere elementer som er spesielle for personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet

Behandlingsansvarlig  

Betyr den virksomhet som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes. Webstep er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi behandler om deg og våre kunder.

Behandling

Betyr den bruken som gjøres av personopplysningene, for eksempel innhenting, registrering, lagring, endring, bruk og utlevering.

Om Webstep AS. Kontaktinformasjon.

Webstep yter og leverer en rekke tjenester, og i og med disse tjenestene er vi avhengige av å innhente en rekke personopplysninger om våre kunder, potensielle kunder, kandidater/arbeidssøkere, samarbeidspartnere og besøkende på våre hjemmesider (de Registrerte). Dette innebærer at Webstep behandler et antall Personopplysninger om de Registrerte.

Webstep er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi innhenter om deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, ​kan du ta kontakt med vårt personvernombud Morten Evenrud (mobil: 930 67 296) eller sende oss en melding på personvern@webstep.no.

Om personvern i Webstep.

Beskyttelsen av dine Personopplysninger har høy prioritet hos oss. Webstep er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt den norske personopplysningsloven som inkluderer EUs General Data Protection Regulation (GDPR) slik denne er implementert i norsk rett («personvernlovgivningen»). Denne personvernerklæringen gjelder fra 01.07.2018.

Det meste av informasjonen vi innhenter om våre kunder er obligatorisk for å kunne administrere våre kundeforhold, og har sitt behandlingsgrunnlag i den tjenesteavtalen vi har inngått med våre kunder. Dersom vi benytter samtykke som behandlingsgrunnlag, skal samtykket være frivillig avgitt og den Registrerte skal ha fått god informasjon om hvordan og hvorfor vi innhenter de spesifikke dataene.

Denne personvernerklæringen sier noe om hvordan vi i Webstep ivaretar beskyttelsen av dine personopplysninger. I Webstep er vi opptatt av å følge de prinsippene for personvern som er nedfelt i personvernlovgivningen, og vi vil:

1.       Være åpne om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dataene dine.

2.       Kun bruke dataene dine i tråd med det formålet vi har innhentet den for.

3.       Ikke samle inn eller behandle mer Personopplysninger enn det vi trenger.

4.       Ha det minst personverninngripende alternativet som standardinnstilling i alle våre systemer og løsninger (innebygget personvern).

5.       Ikke lagre Personopplysninger lengre enn nødvendig.

6.       Muliggjøre at du har innsyn i dine personopplysninger, og tilrettelegge for sletting og retting av Personopplysninger som er uriktige eller som du ikke ønsker å benytte.

7.       Bruke tilstrekkelig gode sikkerhetstiltak og verktøy for å beskytte dine data.

Hvorfor innhenter vi Personopplysninger om deg, og hva består de av?

Personopplysningene samles hovedsakelig inn for å kunne administrere våre kundeforhold og for å kunne levere våre leveranser til kundene våre. Vi har også forretningspartnere som vi behøver å innhente informasjon om. Mye av informasjonen vi innhenter er ikke definert som personopplysninger, slik som firmanavn og forretningsadresser, men vi har også behov for å innhente navn på kontaktpersoner, navn på ansatte, telefonnummer og epost-addresser, adresser, kjøpshistorikk, bankinformasjon med mer. Det er avtalene med våre kunder og forretningspartnere som gir oss behandlingsgrunnlag for disse obligatoriske opplysningene.

Alle Personopplysningene vi innhenter om våre kunder eller forretningspartnere, er innhentet direkte fra disse og lagres i våre systemer. Det er frivillig å avgi personopplysninger til Webstep, men noe av informasjonen er obligatorisk og vil være nødvendig for at vi skal kunne fortsette å levere tjenester og fakturere våre kunder riktig.

Som en del av vårt kunde- eller samarbeidsforhold vil vi oversende nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer, kurs og andre arrangementer til relevante kontaktpersoner hos deg som kunde eller samarbeidspartner. Du skal alltid få mulighet til å motsette deg slike henvendelser, og dette vil vi opplyse om hver gang vi henvender oss til deg.

Som del av dialog med potensielle kunder og arbeidssøkere/kandidater for ansettelse vil vi under enhver omstendighet hente inn samtykke før vi lagrer informasjon om personer fra noen av disse gruppene.

Videre behandler vi personopplysninger om deltagere på seminarer, kurs og andre arrangementer, og vi kan komme til å behandle personopplysninger i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev eller annen informasjon i forlengelsen av dette. Disse opplysningene lagres først i vårt CRM-systemer etter å ha innhentet samtykke om dette. Deltagerne kan til enhver tid trekke sitt samtykke tilbake, ved å kontakte oss på ​personvern@webstep.no​.

Webstep.no og bruk av cookies

Når du besøker Webstep.no registreres din IP-adresse. Webstep knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre.

Webstep.no benytter også såkalte cookies (informasjonskapsler). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere. Webstep benytter cookies for at du skal slippe å logge deg inn hver gang du benytter deg av en innloggingsfunksjon, og for å huske deg som bruker når du fyller inn et skjema på våre nettsider.

I tillegg innhenter vi statistikk om hvordan sidene våre blir brukt for å kunne forbedre brukeropplevelsen, og i den forbindelse brukes cookies for å kunne observere hvordan brukere navigerer hos oss. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Webstep.no lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Webstep har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Du bør lese de personvernerklæringene som ligger tilgjengelige på de relevante nettsidene du besøker for å mer informasjon.

For å reservere deg mot bruk av cookies må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

Hvordan sikrer vi dine Personopplysninger?

Vi jobber kontinuerlig for å beskytte dine Personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Våre medarbeidere får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer Personopplysninger på en trygg måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll for å forhindre uautorisert tap eller utlevering av dine Personopplysninger. Vi har også prosedyrer og tiltak som forhindrer tap og ødeleggelser av de systemene som oppbevarer Personopplysningene. Vi sørger for at behandlingen av Personopplysninger gjøres riktig og sikkert, og at behandlingen er beskyttet mot skadelig programvare.

Sikkerhetsbrudd

Ethvert brudd på våre sikkerhetsrutiner blir dokumentert og vi har prosedyrer og kapasitet til å oppdage og håndtere sikkerhetsbrudd. Hvis det oppdages et sikkerhetsbrudd vil dette bli rapportert til ledelsen, risikoen for sikkerhetsbrudd vil bli vurdert, og Datatilsynet vil bli varslet om nødvendig. De registrerte vil også bli varslet som bruker dersom sikkerhetsbruddet utgjør en risiko for deg og dine rettigheter.

Dersom du oppdager et brudd på sikkerheten hos Webstep.no, ber vi deg kontakte oss umiddelbart på personvern@webstep.no​.

De registrertes rettigheter. Lagringstid.

Vi oppbevarer kun Personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i denne Personvernerklæringen eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Som regel oppbevarer vi Personopplysningene så lenge våre avtaler løper.

Du har rett til innsyn/å få oversendt følgende informasjon:

● Bekreftelse på om Webstep har lagret personopplysninger om deg

● Oversendt tilgang på denne dokumentasjonen (i et format som kan leses av datamaskin)

● Få fremlagt underliggende og detaljert dokumentasjon som forklarer grunnlaget for og innholdet av behandlingen av personopplysningene

Retten til å rette de opplysningene som er lagret om den registrerte:

● Du kan kreve at Webstep korrigerer unøyaktigheter i de personopplysningene som er lagret om deg dersom disse er innhentet fra deg, eller om disse opplysningene er ufullstendige eller uriktige.

Retten til å bli glemt (sletting):

● Du kan kreve sletting av sine opplysninger når de ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet i henhold til behandlingsgrunnlaget eller når et samtykke er trukket tilbake.

Du kan kontakte oss på personvern@webstep.no​ ​dersom du ønsker å få innsyn i, rette opp i eller slette Personopplysningene vi har lagret.