Jeg vil bli kontaktet


Tommy_Laastad_Webstep_i_Bergen

Tommy Låstad

Seniorkonsulent
Webstep Bergen


+47 924 33 708
http://www.webstep.no Cell +47 924 33 708

Last ned vCard

Tommy Låstad er ingeniørutdannet fra HiB, han har jobbet som konsulent siden 1997 og  har opparbeidet betydelig erfaring innen design og utvikling av systemer på ulike plattformer.

Tommy blir svært godt likt i prosjektene han jobber i, ikke minst som følge av sine velutviklede samarbeidsevner og faglige dyktighet. Som konsulent har han fulgt ulike prosjektmetodikker, med Scrum og IAD (Iterative Application Development) – med objektorientert analyse/design og utvikling – som viktige stikkord.

Tommy har allsidig erfaring inne alle faser i prosjekter, med ulike faglige innfallsvinkler, på ulike teknologier og innen ulike sektorer. Verktøy- og teknologifokuset de senere årene har vært på Microsoft Visual Studio, MS SQL server, Com+, XML og XSL, med tunge prosjekter innen bank/finans, shipping og offshore, der han ikke minst har vært høyt verdsatt for sin teft og kompetanse på brukergrensesnitt. Han har tidligere også erfaring fra Java (J2EE, Message Beans, JBOSS), Eclipse, PHP, Apache.