Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Balansekunstneren i Sola

June elsker aktivitet og høyt tempo. Både på jobb og privat. Det må skje noe, men balanse i livet er viktig, påpeker hun i sin nye jobb i Webstep.

1. februar begynte June Slagstad hos Webstep. Hun kom rett fra Bouvet der hun i 10 år har hatt ulike roller både som utvikler, prosjektleder, team-lead og enhetsleder.

Etter et år i permisjon har June igjen logget seg på yrkeslivet, denne gang som Webstep-ansatt. Med bachelorgrad i spillprogrammering har hun en viktig teknologisk forståelse som kommer godt med i rollen som rådgiver og selger i Webstep.

– Webstep gir meg fleksibilitet til å balansere familieliv og jobb. Det setter jeg stor pris på som småbarnsmamma. Jeg ønsket å jobbe mer med menneskene bak løsningene. Det får jeg mulighet til hos Webstep, sier June Slagstad.

Det store lille selskapet

Webstep er tuftet på idéen om at selskapet er bygget rundt konsulentene. Det handler om at konsulentene skal få være med og bestemme over sin egen hverdag. Som rådgiver og selger får June muligheten til å jobbe tett på sitt team av eksperter.

– Jeg ønsker at våre konsulenter skal oppleve meg som tilstede, imøtekommende og lyttende. De skal føle at jeg er der for dem. Det skal være kort vei mellom leder og konsulenter. Det er viktig å «se» hver og en av dem, sier June Slagstad.

Visjon med mening

Som mamma til tre aktive gutter vet June godt hvordan historiefortelling kan engasjere. På samme måte trigget Websteps historie henne, da hun skulle bytte arbeidsgiver.

– Visjonen til Webstep er tydelig og klar. Vi skal hjelpe bedrifter å ta i bruk teknologi på en god måte, og være med å utvikle morgendagen. Det gjør meg stolt og glad når våre konsulenter er med og skaper løsninger som bidrar til nødvendig omstilling av samfunnet, sier June Slagstad.

Digital velkomstkomité

Et jobbytte under en pandemi har gått veldig bra synes June. Hun legger vekt på betydningen av gode samhandlingsløsninger og hyggelige kolleger som har tatt seg tid til å følge henne tett opp i oppstartsfasen.

– Teknologi endrer alt. Korona har bragt oss videre og økt digitaliseringstakten i samfunnet. Med teknologi bryter vi ned barrierer og grenser, og gjør det lettere å dele. Jeg tror på kunnskapsdeling for å utvikle både samfunn og organisasjon, og vet at ny teknologi har gjort det mye enklere for meg å finne meg til rette i Webstep, sier June Slagstad.

Mangfold og inkludering

June ser muligheter. Og griper dem. Det har gjort at hun har utviklet seg raskt og fått en bred erfaring fra en rekke ulike roller i IT-bransjen. Per i dag har Webstep mange dyktige kvinner i sin organisasjon, men ønsker seg likevel flere for å skape en bedre kjønnsbalanse.

June er opptatt av tematikken og har også gode forslag til hvordan bransjen kan «knekke kvinnekoden».

– Jeg ser på mangfold og inkludering som svært viktig for å bygge en sunn og bærekraftig organisasjonskultur. Flere kvinner med teknologikompetanse er også viktig for å skape de gode løsningene, sier June som foreslår at bransjen må snakke mindre om teknologi og mer om verdien av den for å tiltrekke seg flere jenter.

For June Slagstad er det viktig å balansere både jobb og familieliv. Det får hun til hos sin nye arbeidsgiver Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner