Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Tor Christian Frausing

Senior utvikler, Stavanger
Tor Christian Frausing

Tor Christian har en mastergrad i Computer Science fra Universitetet i Stavanger. Etter flere år i bransjen har han utmerket seg som en dyktig og lærevillig utvikler med en genuin interesse for teknologi. Han har gjennom flere spennende prosjekter opparbeidet seg en solid og bred faglig tyngde som gjør ham komfortabel i de fleste roller. Han tar gjerne på seg oppgaver knyttet til skyplattformer, systemarkitektur, løsningsdesign, frontend- og backendutvikling, samt automatisering av arbeidsprosesser.

Tor Christian er opptatt av å levere kvalitet og verdi i prosjekter. Han er rask til å tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter, og han er ikke redd for en utfordring eller for å ta på seg ansvar. Med sin tekniske innsikt er han i stand til å takle komplekse oppgaver og til å formidle kunnskap, meninger og løsninger på en konstruktiv og forståelig måte. Tor Christian er strukturert, løsningsorientert og har gode kommunikasjonsevner. Han trives godt i kryssfunksjonelle team hvor en kan spille hverandre gode.