Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Hvordan blir design til strategi?

Vi lever, som kjent, i en stadig mer kompleks verden. Teknologiutviklingen eksploderer, endringer skjer raskere enn før og kunder stiller med høyere forventninger over alt. I møte med økt konkurranse er det avgjørende for organisasjoner av alle slag å møte kundenes nye krav og behov. Derfor blir design nå anerkjent som en verdifull strategisk tilnærming – både i forretningsliv og samfunnsliv.

Ved å forstå og fokusere på ekte mennesker og deres behov, er det mye som tyder på at designprosesser kan hjelpe oss å løse dagens komplekse utfordringer på en måte som er bra både for brukere og bunnlinje.

I arbeidet mitt med masteroppgave på feltet var jeg ute etter å finne ut mer om skiftet mot designdrevet forretningsstrategi. Hvordan får organisasjoner mest mulig ut av design som strategisk verktøy? Hva kreves – og hvordan drives endringen fremover?

Det fine med blogginnlegg er at vi kan hoppe rett på konklusjonen – trukket ut fra dybdeintervjuer med ti ulike ledere og fagpersoner i norske organisasjoner:

Skiftet mot en designdrevet tilnærming i problemløsing, beslutningsprosesser og forretningsutvikling blir i stor grad ledet av kunnskapsrike medarbeidere som trigger på eksperimentering og nytenkning. Med et genuint ønske om å bidra til forbedring, velger disse medarbeiderne å ta i bruk typiske designverktøy i arbeidet sitt. De begynner å lytte til brukerne, prototype og teste, og de kan kjapt vise til positive resultater. Da oppdager ledere verdien av design, og vil dermed stille nye krav til effekten av andre teams arbeid. Slik vokser den nye tilnærmingen frem som en grasrotbevegelse i organisasjonen.

På samme måte som disse medarbeiderne utfordrer ledere til å tenke nytt, kan ledere – gjennom riktig type input og noen strategiske grep – legge et grunnlag for at skiftet mot designdrevet forretningsstrategi skal settes i gang og ledes an av de “på gulvet”. God ledelse i endringsprosesser handler nemlig om å gi ansatte frihet og samtykke til å drive endring; til å være proaktive, eksperimentere og ta ledelsen.

Her er det altså ikke bare ovenfra og ned eller nedenfra og opp, men en balanse mellom begge deler. Vakkert, ikke sant?

Mye tyder dermed på at designdrevet organisasjonsutvikling både trenger dyktige og ivrige medarbeidere og ledere med evne og vilje til å skape nødvendig endring. Når dette fører til endringsdyktige organisasjoner, rustet til å takle raske teknologiskift tøffe konkurrenter med innovative løsninger som treffer kravstore kunder er det vel ikke så mye å lure på?

Les mer og bli litt klokere rundt skiftet mot design som strategisk ressurs i min masteroppgave:
«Leading design: the shift toward design-driven business strategy and how to lead the change»


Nadine Ramsberg, Webstep

Jan Terje Egeland og Nadine Ramsberg

Relatert / Kontaktpersoner

Vedlagte filer