Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Telenor og Webstep med strategisk samarbeid om smarte løsninger for bygg, byer og industri

Telenor og Webstep inngår et strategisk samarbeid for å tilby komplette løsninger for digitalisering og tingenes internett. Det åpner nye muligheter for bedre ressursutnyttelse og reduserte kostnader for kundene.

Oslo 6. november 2019

Selskapenes komplementære løsninger og kompetanse knyttet til smarte bygg, smarte byer og smart industri utgjør grunnlaget for avtalen som tar utgangspunkt i internettilkoblede komponenter for styring og dataanalyse. Dette sikrer kundene ny innsikt og mer hensiktsmessig vedlikehold og planlegging, og vil kunne føre til vesentlige besparelser for kunder i både offentlig og privat sektor.

Telenor er Norges største IoT-leverandør og selskapets skybaserte IoT-dataplattform Managed IoT Cloud (MIC) danner infrastrukturen for tilgang til data og sikker lagring. Leveranseapparatet hos Webstep har høy kompetanse innen integrasjon, dataanalyse og visualisering og passer svært godt sammen med Telenors plattform. Tilsammen utgjør dette et komplett økosystem for smart digitalisering og nye muligheter for datafangst og analyse.

        Telenor har stor innovasjonskraft. Sikker digital infrastruktur er selve fundamentet for å kunne ta i bruk ny teknologi og hente ut verdifull innsikt fra ulike datakilder. Med Telenor på laget skal vi utvikle løsninger som forenkler prosesser og gir kundene bedre innsikt og dokumentasjon, sier administrerende direktør Arne Norheim i Webstep.

Avtalen mellom Telenor og Webstep vil gjøre det mulig å samle datastrømmer som f.eks luft, lys og varme i et smart bygg, og analysere og optimalisere disse. Dette vil gi verdifull innsikt for kundene, sier Norheim, og bekrefter at målet er å styrke posisjonen som kundenes foretrukne partner for fremtidsrettede løsninger.

        Dette samarbeidet er med på å skape et helhetlig og velfungerende IoT økosystem som kan tilgjengelig- og synliggjøre viktige data. Med Webstep som integrasjons- og leveransepartner og Telenors digitale grunnmur og sikkerhet er det mange spennende muligheter som vi ser frem til å videreutvikle sammen, sier Ove Fredheim, leder i Telenor Bedrift.

Samarbeidsavtalen har allerede trådt i kraft og partene planlegger fremover en rekke felles markedsaktiviteter. Partene har allerede satt i gang prosjekter innenfor kommunesektoren og prosessindustrien, og forventer også at etterspørselen etter løsninger for smarte bygg vil skyte fart. 

        Timingen for et slikt partnerskap med Webstep er bra nå som vi opplever at IoT-markedet utvikler seg, avslutter Fredheim i Telenor.

Se også saken omtalt på Digi.

 

 

Arne Norheim, Ove Fredheim og Ken Roar Riis

Telenor og Webstep med strategisk samarbeid om smarte løsninger: Adm dir Webstep, Arne Norheim, Ove Fredheim, leder Telenor Bedrift og Ken Roar Riis, avdelingsdirektør Webstep .

Relatert / Kontaktpersoner

Vedlagte filer