Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Konsulentguiden 2019 | Webstep markerer seg sterkt

Like før jul lanserte Konsulentguiden sin nye rapport om tilstanden i det norske konsulentmarkedet. Rapporten gir et godt innblikk i hva kundene vektlegger når de kjøper inn konsulenttjenester. Basert på 14 parametre vurderes 35 ulike tjenesteleverandører, og på 13 av disse parametrene kommer Webstep bedre ut enn tidligere.

Representativ undersøkelse
Konsulentguiden fra 2019 omfatter besvarelser fra 1144 virksomheter, og er en viktig indikasjon på hvordan aktørene i markedet ligger an i forhold til sine ulike konkurrenter. Webstep har i en årrekke vært med i undersøkelsen og er meget fornøyd med utviklingen på mange av de ulike måleparametrene.

– Vi er godt fornøyd med å klatre oppover på rankingen, sier COO i Webstep, Hans Sigvart Hansen, og peker på en tydeligere posisjonering av selskapet som en viktig faktor i arbeidet med sikre fornøyde kunder.

Webstep topper kategorier
I en av kategoriene der Webstep ligger på topp fokuseres det på sannsynligheten for gjenkjøp. Dette er et sentralt aspekt, og forteller om kundene vurderer å bruke den samme leverandøren igjen i nye engasjementer.

– At Webstep ligger på topp i Gjenkjøps-kategorien kan tilskrives vår unike evne til utvikle ukompliserte løsninger på kompliserte problemer, sier Hans Sigvart Hansen.

Kategorien Verdiskapning er også sentral, og sier noe om i hvilken grad tjenesteleverandøren har bidratt til å skape verdier hos kundene. Når Webstep ligger på topp også i denne kategorien er det takket være dedikerte konsulenter som fokuserer hardt på å skape forretningsverdi i alt de gjør, mener Hans Sigvart Hansen.

– Kontinuerlig kompetanseheving hos våre konsulenter og den målrettede innsatsen på kundeverdi bærer frukter, og viser at Webstep fremstår som både nytenkende og faglig dyktige i markedet, sier Hans Sigvart Hansen.

Utvikler morgendagen
Totalt sett hevder Webstep seg også i toppen når det gjelder etterlatt inntrykk i markedet. Selskapet er nå rangert som nr. 4 av 35 tjenesteleverandører i det norske markedet som respondentene hadde best forhold til.

– Utviklingen er gledelig og viser at vårt arbeid med å posisjonere Webstep som et relevant selskap som skal være med å utvikle morgendagen nå begynner å bære frukter, avslutter en tilfreds COO i Webstep.

I 2019 har Webstep også styrket sin satsing på løsningssalg. Markedet etterspør i økende grad løsninger levert som en tjeneste (SaaS) i sine prosesser, og med opptrappingen i Webstep Solutions ligger alt tilrette for å kunne ta en større del av verdiskapingen gjennom hele verdikjeden fra strategi og prosjektstyring til utvikling av siste kodelinje.

– Med Webstep Solutions blir vi både veiviser, støttespiller og gjennomfører. Det gjør oss til en komplett endringspartner, avslutter Hans Sigvart Hansen i Webstep.

Konsulentguiden-2019

Ny rapport fra Konsulentguiden gir et godt innblikk i hva kundene vektlegger når de kjøper inn konsulenttjenester.

Relatert / Kontaktpersoner