Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

GK og Webstep inngår partnerskapsavtale

GK og Webstep skal samarbeide for å utvikle nye, innovative løsninger for smartere bygg.

GK Inneklima AS og Webstep AS har inngått et formelt partnerskap for å kunne utvikle og tilby nye og innovative løsninger for å høste verdier av tekniske data fra drift av bygg. I praksis handler det om å automatisere byggene, samle flere datastrømmer samt åpne opp for at datastrømmene kan «snakke sammen» i et felles økosystem.

– Aktører i bygg og anlegg og innenfor eiendomsbransjen etterspør i stadig større grad skybaserte toppsystemer for smartere teknisk drift som kan integrere data fra eksisterende eller nye tekniske anlegg. Gjennom samarbeidet med Webstep ønsker vi å finne felles innovasjonsprosjekter hvor vi kan tilføre ekstra kundeverdi, forteller divisjonsdirektør for byggautomasjon i GK, Per Arve Ekle.

Webstep skal utvikle løsninger som samler inn og analyserer data fra ulike byggsystem, sensorer og fagsystem. I tillegg til bedre innsikt og beslutningsgrunnlag for aktørene i byggebransjen, vil løsningen også gi en enklere hverdag for de som jobber i bygget, leverandører og besøkende til bygget. Målet er at byggene i seg selv skal bli en tjeneste som leveres til ulike brukergrupper.

– Bygningene må bli smartere! Avtalen med GK vil sikre at byggene «snakker sammen» og kan gi ulike brukergrupper den informasjonen de trenger, sier Ken Roar Riis, avdelingsdirektør i Webstep.

Ken Roar Riis og Per Arve Ekle

Ken Roar Riis, avdelingsdirektør i Webstep (til venstre i bildet) og Per Arve Ekle, divisjonsdirektør i GK.

Webstep har høy kompetanse innen utvikling, integrasjon, dataanalyse og visualisering som komplementeres av GKs sterke kompetansemiljø innen byggautomasjon og teknisk drift av bygg.

Selskapene kjenner hverandre godt gjennom utvikling av GKs produkt GK Cloud og innovasjonsprosjektet «1000 bygg – 10.000 muligheter» for Bergen kommune. Det overordnede målet for kommunen er å optimalisere drift og vedlikehold, og samtidig redusere kostnadene ved de kommunale byggene.

GK og Webstep er allerede godt i gang med å utvikle en plattform for å styre og overvåke 1,2 millioner kommunale kvadratmeter. Systemet støttes av kunstig intelligens og vil forbedre, forenkle og prioritere informasjon knyttet til driften av Bergen kommunes bygg. Innovasjonsprosjektets visjon er at byggene selv skal komme med forslag til forbedringer, si ifra når de trenger vedlikehold og sende ut riktig informasjon til ulike brukergrupper.

Gjennom partnerskapsavtalen skal Webstep og GK tilby en byggstyringsløsning som tilgjengeliggjør data fra alle relaterte systemer. Dette inkluderer systemer for drift, virksomhetsstyring, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) samt løsninger for utveksling av data med bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Det vil også være muligheter for integrasjon med andre brukerapplikasjoner og tredjeparts systemer som f.eks vær, strømpriser, bildelingstjenester, taxi, flybuss, tog mm.

GK og Webstep skal samarbeide for å utvikle løsninger for smartere bygg.

Relatert / Kontaktpersoner