Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Skybasert byggeplass for Norgeshus

Med teknologi- og rådgivningsselskapet Webstep på laget har Norgeshus digitalisert både salg og prosjektstyring og tatt hele prosessen ut i skyen. I tillegg skal digitale kontrakter og elektronisk signatur for involverte parter bidra til både tids- og kostnadsbesparelser, samtidig som smittefaren under Covid-19-utbruddet er redusert. 

Effektiv IT-infrastruktur

Som en av Norges største leverandører av hus og bygninger, er Norgeshus både kjent for kvalitet og som en aktør som tar digitalisering på alvor. Med 115 forhandlere og mer enn 1.500 ansatte er en effektiv IT-infrastruktur og innovative programvareløsninger sentralt for å levere kvalitet i salgs- og prosjektarbeidet.  

– I over 10 år har vi samarbeidet godt med Webstep. De har vært svært viktige for å realisere den digitale transformasjonen av Norgeshus, sier John Christian Ryjord, IKT-sjef i Norgeshus.

– Norgeshus har en helhetlig tilnærming til digitalisering. Det handler om å effektivisere arbeidet fra arkitekt, via bygging til dokumentasjon, overtagelse og bruk. Dette er komplekst, så de trengte en endringspartner som kunne vise vei. Det kan Webstep, sier Save Asmervik, regiondirektør i Webstep.

John Christian Ryjord i Norgeshus og Save Asmervik i Webstep
John Christian Ryjord i Norgeshus og Save Asmervik i Webstep jobber sammen for å utvikle den «papirløse byggeplassen».

Skybasert prosjektstyring

Som en del av digitaliseringen av Norgeshus har Webstep bidratt til å utvikle det komplette sky-baserte prosjektstyringsverktøyet Norgeshus KPD. Parallelt er tjenester og IT-løsninger knyttet til andre virksomhetsprosesser utviklet og implementert, før Norgeshus i 2020 initierte prosjektet knyttet til innføring av elektronisk signatur i kombinasjon med bruk av digitale kontrakter. Satsingen passet perfekt i forhold til koronakrisen, og har bidratt til at salgsprosessene og prosjektsamarbeid med ulike forhandlere kan gjennomføres mer effektivt og sikrere enn før.

– Norgeshus er nytenkende og ønsker å legge til rette for den papirløse byggeplassen. Med digitale kontrakter og elektronisk signatur er vi enda ett skritt nærmere denne visjonen, sier John Christian Ryjord.

– En papirløs byggeplass sparer både tid og penger. Med mulighet for å signere kontrakter elektronisk har Webstep gjort det mulig for Norgeshus å akselerere salgsprosessene. Det har gitt både forhandlere og ansatte en enklere arbeidsdag, forklarer Save Asmervik.

Digital transformasjon i skyen

Webstep har i mer enn 10 år bistått Norgeshus i den digitale transformasjonen av selskapet. Utgangspunktet var behovet for et mer tilpasset salgs- og prosjektstyringsverktøy, men har endt opp med å bli et svært vellykket skyprosjekt. Systemet inneholder blant annet et eget prosjekthotell hvor alle typer dokumenter og informasjon relatert til byggeprosjektet kan deles mellom prosjektets samarbeidspartnere. 

– Flyttingen av OnPrem servere ut i skyen har bidratt til reduserte kostnader, økt driftssikkerhet og automatisert innføringen av nye tjenester, sier sier John Christian Ryjord.

– Gjennom vår spisskompetanse på sky har vi kunnet være både rådgiver og gjennomfører for skysatsing i Norgeshus. Det er vi stolt av, avslutter Save Asmervik.

Norgeshus har en omsetning på 3,2 milliarder kroner pr år, og deres ingeniør- og arkitektkontor består av medarbeidere med kunnskap og kapasitet til å prosjektere de fleste typer bygg. Selve byggingen utføres av Norgeshus sine 115 forhandlere med mer enn 1.500 ansatte. Norgeshus har vært en pioner innen effektivisering av byggebransjen ved hjelp av digitalisering.

Moderne hus med svømmebasseng

Norgeshus effektiviserer byggeprosessen og tar digitalisering på alvor med Webstep på laget. Foto: Norgeshus

Relatert / Kontaktpersoner