Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Q1-resultater fra Webstep: Investerer for fremtiden

Oslo, 27. mai 2020: Webstep ASA hadde i første kvartal 2020 driftsinntekter på 183,0 millioner kroner sammenlignet med 184,4 millioner i første kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 13,1 millioner kroner sammenlignet med 20,2 millioner tilsvarende periode i fjor.

– I lys av situasjonen som preget siste del av kvartalet er vi tilfreds med resultatene for Q1. Vi har gjennom kvartalet fortsatt oppbyggingen av Webstep Solutions, og i det korte bildet rammer satsingen resultatene våre. Dette er likevel nødvendige investeringer, som skaper et solid fundament for videre vekst, sier konsernsjef i Webstep ASA, Arne Norheim.

Antall ansatte øker
Gjennom 2019 har Webstep styrket sin rekrutteringsevne ved de fleste regionskontorene. Selskapet har totalt sett opplevd vekst i antall ansatte og har stabilisert situasjonen med høy turnover ved kontorene i Oslo og Stockholm. Antall konsulenter økte for tredje kvartal på rad.

– Frem til 12. mars opplevde vi god etterspørsel og et godt driv i markedet. Med COVID-19 ble både organisasjon og leveransekapasitet satt på prøve, men jeg opplever at både konsulenter og kunder har vist en imponerende evne til å tilpasse seg forholdene. Leveransene ble i relativt liten grad påvirket, og viser at Webstep står sterkt rustet med sin attraktive ekspertkompetanse, sier Arne Norheim.

Kontrakter og partnerskap
Som annonsert ved strategioppdateringen til markedet i november 2019, investerer Webstep i utvikling av kommersielle løsninger gjennom forretningsområdet “Webstep Solutions”. De første kontraktene i kommunemarkedet er signert og vil bidra med faste månedlige programvareinntekter til selskapet. I tillegg har Webstep i Q1 inngått partnerskap med GK Inneklima, der målsettingen er å utvikle en styringsplattform for smarte bygg for GKs kunder.

– Vår satsning på Webstep Solutions er viktig for utviklingen av hele Webstep. Jeg er fornøyd med responsen i markedet og utviklingen så langt. På tross av COVID-19 opplever vi stor interesse for våre løsninger og tjenester, sier Arne Norheim.

Nødvendige grep
EBIT for første kvartal ble redusert med 35,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Driftsresultatet ble redusert grunnet investeringer i Webstep Solutions som tas over resultatregnskapet, tapt omsetning og tilhørende resultateffekt som følge av COVID-19 samt en økning i øvrige kostnader for å tilrettelegge for vekst, eksempelvis tilknyttet leie av lokaler. 

– Vi er trygge på at grepene vi har tatt i 2019 og 2020 er både riktige og viktige for Websteps videre utvikling. Vår langsiktige målsetting om å ligge over markedsgjennomsnittet hva gjelder inntektsvekst og EBIT-margin forblir uendret, sier Arne Norheim.

Se børsmeldingen for Q1 her.

Arne Norheim

Relatert / Kontaktpersoner