Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Webstep styrker seg på endringsledelse

Skal du innføre en endring i din virksomhet og er kanskje ikke helt rustet for det? Hvordan inkluderer din organisasjon menneskene som er berørt av endringen? Kompetanse på endringsledelse er avgjørende for om du lykkes.

Virksomheter, uavhengig av bransje, vil før eller senere stå overfor endringer og nye krav. Dette er utfordrende for både ledere og ansatte, og det er derfor viktig å kunne støtte seg på en sertifisert endringspartner.

Eksperter på endring

Webstep har lenge jobbet målrettet med kompetansebygging på dette området og har nylig styrket seg ytterligere på endringsledelse. 16 nye konsulenter i Webstep ble i august sertifisert i det ledende endringsledelsesverktøyet; Prosci.

– Endringsledelse er den suksessfaktor som ofte blir glemt i mange transformasjonsprosjekter. Med mer enn 30 sertifiserte PROSCI-konsulenter står vi klare til å bruke de beste verktøyene for hjelpe våre kunder på krevende endringsreiser, sier Ines Alegria Ulimoen i Webstep.

Forandring fryder, eller?

Med dagens fokus på digitalisering og alt arbeid som legges ned i dette, er endring på individnivå ofte glemt. Dersom mellomledere ikke får med seg ansatte i endringsprosessen, er sjansen stor for å feile. Webstep hjelper sine kunder å øke aksepten for endring og videreutvikling i organisasjonen. 

– Ved å håndtere endring effektivt og sikre at dine ansatte bedre forstår hva som skjer, kan du redusere motstanden, og skape en arbeidsplass som preges av åpenhet og tillit. Det er bra for arbeidsmiljøet og legger til rette for endring i organisasjonen, sier Ines Alegria Ulimoen.

Relatert / Kontaktpersoner