Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Webstep vokser videre i tredje kvartal 2020

Oslo, 11. november 2020: Webstep ASA fortsatte veksten i tredje kvartal 2020 med driftsinntekter på 146,2 millioner kroner, opp 6,5 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBIT) endte på 2,8 millioner kroner, opp fra 1,5 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

– Etterspørselen etter våre tjenester og løsninger holder seg jevnt høy. Vi er godt fornøyd med tredje kvartal, selv om vi er inne i et urolig år som også påvirker deler av vårt marked. Vi ser resultater av en sterk lokal tilstedeværelse, vi fortsetter oppbyggingen av Webstep Solutions, og vi ser at prosjektleveransene vokser, sier konsernsjef i Webstep ASA, Arne Norheim.

Flere ansatte
Etter en periode med naturlig lavere rekrutteringsaktivitet under Covid-nedstengingen, har rekrutteringsarbeidet pågått for fullt i tredje kvartal. Enda flere IT-eksperter er ansatt, og vår evne til å levere er styrket i både Norge og Sverige med en tilvekst på fire konsulenter sammenlignet med forrige kvartal. 

– Vi nyter godt av en fornyings- og digitaliseringsbølge i samfunnet som vil vare lenge, og som krever mer IT-kompetanse. I et marked der konkurransen om rett kompetanse er tøff, er jeg stolt over at vi klarer å tiltrekke oss noen av de mest erfarne IT-konsulentene, sier Arne Norheim.
Basert på den høye rekrutteringsaktiviteten forventer selskapet at antall ansatte også i fjerde kvartal vil holde seg på et høyere nivå enn året før.

Sterk markedsutvikling
Pandemien har bidratt til å akselerere digitaliseringsbølgen og behovet for IT-kompetanse er fortsatt stort. Gjennom kvartalet har Webstep opplevd en positiv tilvekst av prosjekter og leveranseforespørsler.

– Websteps visjon «vi utvikler morgendagen» gir mening, og jeg opplever at Webstep har tillit i markedet. I en tid som oppleves som usikker for mange virksomheter, ligger det soliditet og trygghet i et eksperthus som Webstep. Det drar vi nytte av, sier Arne Norheim.

Solid finansiell stilling
Som følge av pandemisituasjonen har konsulentenes faktureringsgrad vært noe lavere i perioden enn normalt, men markedet oppleves som godt. Driftsresultat hittil i år endte på 39,1 millioner kroner. Selskapets finansielle stilling er solid, og styret besluttet i oktober å betale et utbytte på kr. 1,60 per aksje basert på regnskapet for 2019, i tråd med generalforsamlingens fullmakt. 

– Grepene vi har tatt i 2019 og 2020 viser seg å være både riktige og viktige. Vi har styrket vårt tilbud og vår evne til å levere på områder der kundene etterspør stadig mer. Det gir spennende muligheter for oss som selskap og for våre dyktige medarbeidere, sier Arne Norheim.

Frem til smittespredningen er under kontroll, vil det fremdeles råde noe usikkerhet knyttet til faktureringsgrad. Både organisasjonen og kundene har så langt demonstrert en god evne til å tilpasse seg situasjonen, og Webstep er optimistiske med tanke på den videre utviklingen.

Se børsmeldingen for tredje kvartal her.

Arne Norheim

Relatert / Kontaktpersoner