Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Lederskifte i Webstep

Oslo, 30. november 2020: Liv Annike Kverneland blir konstituert som administrerende direktør i Webstep ASA etter at Arne Norheim går av med umiddelbar virkning. Som en del av interimsløsningen går styreleder Trond K. Johannessen inn som arbeidende styreleder.

Styret takker Norheim for hans engasjement og innsats i tiden som konsernsjef for Webstep.

– Arne har hatt en krevende jobb med å gjennomføre viktige strategiske endringer  under utfordrende omstendigheter. Også styret erkjenner at dette har vært en vanskelig oppgave, og nå har vi i fellesskap kommet til at det vil være mest riktig å foreta en endring, sier styreleder, Trond K. Johannessen.

Styret understreker at ordningen med Kverneland som administrerende direktør og Johannessen som arbeidende styreleder er midlertidig, og at prosessen med å finne Norheims permanente etterfølger har høy prioritet.

Styret vil umiddelbart starte prosessen med å finne en permanent daglig leder. Det kan ta noe tid å finne den rette personen, og det er grunnen til at vi har bestemt oss for denne midlertidige løsningen. Arne Norheim går over i en rådgivende rolle og vil være tilgjengelig for selskapet i en kortere periode.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Trond K. Johannessen, styreleder i Webstep ASA       Telefon 915 96 688

Styreleder Trond K. Johannessen går inn som arbeidende styreleder, og Liv Annike Kverneland blir konstituert som administrerende direktør i Webstep ASA.

Relatert / Kontaktpersoner