Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Fra «dumme» klimaverstinger til smart innovasjon

Gamle, «dumme» bygg er verdens klimaverstinger. Bygg-data i skyen, kombinert med smart eiendomsledelse, vil gi ny innsikt med påfølgende klimavennlig, lønnsom innovasjon.

Nylig gikk de tre selskapene Autility, Visco og Webstep videre i plan- og designkonkurransen «smart digital eiendomsledelse». Målet med konkurransen i regi av det kommunale eiendomsforetaket Nittedal Eiendom KF, var å kvalifisere tilbydere som kan bidra til å utvikle bedre løsninger for å utnytte mulighetene som ligger i data fra forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for bygninger.

Sterkt partnerskap vinner frem

Teknologi- og rådgivningsselskapet Webstep, sammen med sine partnere GK og Piscada, gikk videre i konkurransen som et av tre vinnerkonsepter. GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner, og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. Piscada er et IT-selskap som utvikler programvare for prosesstyring innen automasjon og industriell IT.

Vi er godt fornøyd med at vårt konsept for smart digital eiendomsledelse gikk videre. Smarte bygg er mer enn sensorer på dører og vinduer. Det handler om å samle inn, sammenstille og analyse data på tvers av ulike fagsystem. Smart digital eiendomsledelse danner grunnlaget for både tjenesteutvikling og kostnadsbesparelser, sier divisjonsdirektør for byggautomasjon i GK, Per Arve Ekle.

Jakten på innsikt og innovasjon

I Norge bygges det for mer enn 400 mrd årlig og driftskostnader utgjør tre ganger den summen over en 30 års periode. Effektivisering, automasjon og datainnhenting har derfor vært en naturlig prosess i byggebransjen i årtier.

Ny teknologi har gjort det mulig å koble sammen ulike byggkomponenter som lys, varme, klima, dører, rulletrapper, heiser. Datainnhentingen er enorm, men informasjonen brukes fortsatt ikke effektivt i mange prosjekter. Gjennom å hente ut informasjon og data fra planlegging, prosjektering og bygging kan eiendomsforvaltere og brukere skape betydelige verdier. Dette er noe av bakteppet for satsingen fra Webstep på smart digital eiendomsledelse. 

Skybasert samhandling

Innovasjonsprosjektet, som Webstep leder, skal blant annet munne ut i en skybasert plattform som ulike aktører kan koble seg opp mot. Den digitale plattformen vil forenkle samhandlingen og datautvekslingen mellom ulike leverandører knyttet til et bygg. 

Med et felles operativsystem for bygg og anlegg kan vi legge til rette for en markedsplass der data i bygget kan gjenbrukes for å utvikle nye tjenester. Tiden er overmoden for å koble sammen ulike datakilder og skape smartere bygg, sier Vegard Munthe, IT-ekspert i Webstep.

Ny innsikt i gamle data

FN anslår at bygninger bruker 25 prosent av verdens vann, minst 30 prosent av verdens energi og står for nesten 30 prosent av de globale klimagassutslippene. For å nå klimamålene i Parisavtalen som Norge signerte i 2016, må entreprenører og eiendomsforvaltere tenke nytt rundt hvordan vi samler og utnytter data fra de automatiserte byggene.  

Vi må i større grad «lytte» til byggene. Vi har data i overflod i byggebransjen, men utfordringen frem til nå har vært å samle disse dataene og trekke ut ny innsikt. Med våre løsningseksperter og solide støttespillere kan Webstep gjøre en forskjell i dette raskt voksende markedet, fortsetter Vegard Munthe.  

Brukerinvolvering

Ambisjoner om en klimanøytral eiendomsportefølje har de siste årene nemlig skjerpet utbyggernes miljøfokus. Det er bra, men likevel ikke nok til å løse bygningenes andel av klimautfordringene. Det er nemlig de gamle, «dumme» bygningene som er verdens klimaverstinger. I tillegg er de dyre i drift og ineffektive i bruk.

Samhandling er nøkkelen. Vi ønsker i vår løsning å tilby en arena for samhandling og utveksling av data. Her skal både brukere og leverandører kunne møtes for å utvikle nye tjenester, avslutter Vegard Munthe.

Fra «dumme» klimaverstinger til smart innovasjon

– Tiden er overmoden for å koble sammen ulike datakilder og skape smartere bygg, sier Vegard Munthe, IT-ekspert i Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner