Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Digital sikring av den tredje statsmakt

Kortreist IT-kompetanse ble avgjørende for Domstoladministrasjonens valg av Webstep som samarbeidspartner i arbeidet med å modernisere og digitalisere sitt eget saksbehandlingssystem. Rammeavtalen går over fire år og har en totalverdi på ca. 100 millioner.

Forvaltningen og utviklingen av Norges domstolers IT-system skjer i Oslo, men skal nå flyttes til region Midt-Norge for å sikre at administrasjonen sitter tettere på utviklingen av sine egne IT-systemer. Kortreist IT-kompetanse hos leverandørene var derfor avgjørende for valget av Webstep og Bekk som avtalepartnere.

Teknologi- og rådgivningsselskapet Webstep er tildelt avtalen for fagområdet Java, mens IT-selskapet Bekk er tildelt avtalen for fagområdet .NET. Teknologiløftet på kjerneløsningen står sentralt for Webstep når opptil 20 konsulenter fordelt på flere team blir satt i arbeid for å levere på rammeavtalen.

– Domstoladministrasjonen er avhengig av faglig ekspertise og solid kompetanse for å modernisere sitt saksbehandlingssystem. Involverte leverandører har på en overbevisende måte synliggjort at de ikke bare leier ut sine IT-eksperter, men også tar et helhetlig eierskap til sentrale elementer i digitaliseringsprosessen, sier seksjonssjef Bjørn-Are Lyngstad i Domstoladministrasjonen.

Fornyer navet

Saksbehandlingsløsningen er selve navet i domstolene, og må til enhver tid være både oppdatert og tilgjengelig. Over tid har det likevel vokst frem manuelle rutiner og verktøy som i liten grad har vært integrert i saksbehandlingsløsningen. For å realisere Domstoladministrasjonens visjon om «digitalt rettsliv» skal det nå bygges en helt ny løsning med helt ny design.

Tett samarbeid

I første fase tar Webstep over forvaltning av eksisterende løsning. Deretter skal selskapet konstruere den nye løsningen. Med sine ekspertressurser skal de jobbe som en integrert del av domstolenes IT-organisasjon. I samarbeid med plattformteam, øvrig IT-organisasjon og produkteierorganisasjonen i avdeling for Innovasjon og domstolutvikling (INDU), skal Webstep levere egenutviklede løsninger, krydret med standardsystemer og offentlige felleskomponenter.

– Vi er meget glade for å kunne bidra til digitaliseringen av domstolene i Norge. Kontrakten er omfattende og det hviler et stort ansvar på oss når vi nå skal fornye og forbedre IT-løsningen, som er kritisk for å ivareta domstolenes funksjoner. Vi gleder oss til å være med å utvikle morgendagen, sier Save Asmervik, regiondirektør i Webstep.

Forenkle og forbedre

Regjeringen er opptatt av at offentlig forvaltning ivaretar viktige verdier som demokrati og rettssikkerhet, faglig integritet, åpenhet og effektivitet. Domstolene er en viktig del av dette, og må hele tiden tilpasse seg et samfunn som endrer seg raskt.

– Vår nye saksbehandlingsplattform vil sørge for at vi oppnår større gjennomføringskraft, høy effektivitet og mer samhandling. Digital sikring av den tredje statsmakt understøtter våre demokratiske verdier, avslutter Bjørn-Are Lyngstad i Domstoladministrasjonen.

Relatert / Kontaktpersoner