Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Save Asmervik blir ny CEO i Webstep

Oslo, 10. februar 2021: Styret i Webstep ASA har i dag utnevnt Save Asmervik som ny konsernsjef med virkning fra mandag 15. februar. Asmervik har lang fartstid i Webstep. Han rykker opp fra stillingen som regiondirektør i selskapet og overtar et selskap i sterk utvikling.

– Styret er stolte av å presentere Save Asmervik (54) som ny konsernsjef i Webstep. Selskapet er i en vekstfase der nye leveranseformer og et bredere tjenestespekter blir stadig viktigere. Save sitt mandat fra styret er å akselerere Websteps utvikling som et teknologi- og rådgivningsselskap, sier Trond K. Johannessen, styreleder i Webstep.

Asmervik kommer fra stillingen som regiondirektør for Webstep i Trondheim, der han startet opp i 2011. Asmervik er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har gjennomført lederutdannelse ved Columbia Business School. Han har også solid arbeids- og ledererfaring fra blant annet EY, Equinor og IBM.

– Save Asmervik har bred erfaring og dyp kunnskap om IT-sektoren. Han har bidratt sterkt til å bygge opp Websteps avdeling i Trondheim, og har over flere år levert meget gode resultater. Save er sterkt engasjert i teknologi og digitalisering, og har i mer enn 13 år vært styremedlem i Den Norske Dataforening i Trondheim. Styret er trygge på at han er den rette til å videreutvikle Webstep, sier Johannessen.

Save Asmervik tar over som CEO mandag 15. februar. Liv Annike Kverneland, som har fungert i stillingen siden 30. november 2020, fortsetter i rollen som CFO.

– Det er en ære, og jeg er stolt over å få ansvaret som konsernsjef i Webstep. Jeg kjenner selskapet godt fra innsiden og vet hvilket potensial som bor i denne dyktige gjengen med IT-eksperter. Gjennom vår distribuerte modell skal vi levere ledende kompetanse og gode råd til våre kunder, samtidig som vi skal vokse på mer helhetlige prosjektleveranser. Mange av kundene våre har behov for å digitalisere hele verdikjeden, og vi skal hjelpe dem fra A til Å, sier Save Asmervik.

Webstep opererer i et marked som kontinuerlig utvikler seg og har over lang tid opplevd god etterspørsel etter digitaliseringstjenester. Med en bred kompetansebase og god kapasitet til å levere både team, prosjekt og løsninger, har selskapet tiltrukket seg noen av bransjens mest erfarne konsulenter.

Trond K. Johannessen og Liv Annike Kverneland gir stafettpinnen til Save Asmervik
Styreleder Trond K. Johannessen og fungerende CEO, Liv Annike Kverneland, er godt fornøyde med å kunne overlevere stafettpinnen til ny konsernsjef i Webstep, Save Asmervik. Foto: Webstep/Johnny Syversen

– Jeg har lang fartstid i Webstep, en organisasjon med mange engasjerte medarbeidere. En av mine viktigste oppgaver i den nye rollen blir å foredle ressursene våre og få dem til å spille enda bedre sammen. En sterk selskapskultur med sunne verdier gir oss retning og grunnlag for fornyet vekst. Sammen skal vi realisere selskapets visjon om å være med å utvikle morgendagen, fortsetter Asmervik.

Styret i Webstep har jobbet systematisk med planlegging for skiftet av konsernsjef, og har gjennom denne prosessen vurdert både interne og eksterne kandidater av begge kjønn.

– Det finnes et uforløst potensial i dette selskapet som vi mener Save er den rette til å realisere. Webstep har et utrolig sterkt fagmiljø som nyter stor respekt også utover egen organisasjon. Save har allerede vist sterkt lederskap i Trondheim. Nå skalerer han opp og setter fokus på hele konsernet. Det gleder vi oss til, avslutter styreleder Trond K. Johannessen.

Save Asmervik

Webstep øker kapasiteten. – Organisasjonen er rigget for videre vekst. Vi ønsker å være det store lille selskapet, som er der for konsulentene våre. De er kjernen i virksomheten vår og grunnlaget for vår suksess, Save Asmervik, konsernsjef i Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner