Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Styrket kapasitet og økt omsetning for Webstep

Oslo, 20. mai 2021: Webstep ASA hadde i første kvartal 2021 driftsinntekter på 194,2 millioner kroner sammenlignet med 183,0 millioner i første kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 18,1 millioner kroner sammenlignet med 13,1 millioner tilsvarende periode i fjor.

Digitaliseringstakten er høy i markedene der Webstep opererer, og behovet for IT-kompetanse er fortsatt stort. Ved utgangen av første kvartal var det 435 ansatte i Webstep, som er en økning på 20 sammenlignet med forrige kvartal.

– Ledende fageksperter og et bredt tjenestetilbud har bidratt til at Webstep har levert en solid bunnlinje og rekordomsetning i første kvartal. Spesielt gledelig er det at Webstep fortsetter å tiltrekke seg godt kvalifiserte eksperter, som gir oss økt kapasitet i markedet, sier Save Asmervik, konsernsjef i Webstep.

Nye leveranseformer

Selskapets evne til å levere tverrfaglige team og kompetanse på tvers av avdelinger og regioner er ytterligere styrket gjennom kvartalet. Webstep leverer mer og bredere enn tidligere, og har posisjonert seg for å kunne håndtere mer komplekse oppdrag.

– Markedet ønsker seg aktører som tar et helhetlig ansvar. Gjennom avtaler med blant annet Equinor og Diar har Webstep bevist at vi kan være med å løse store oppgaver for kundene. Et stadig bredere spekter av tjenester, bygger tillit til Webstep i markedet, sier Save Asmervik.

Solid resultatutvikling

Driftsresultatet endte på 18,1 millioner, opp 38,5 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Selskapets resultat ble positivt påvirket av et godt marked. Bedre faktureringsgrad, flere konsulenter og høyere timepris bidro til den positive resultatutviklingen.

– Markedsutsiktene er gode, og vi har spennende muligheter foran oss, både som selskap og for våre dyktige medarbeidere. Soliditet og trygghet, er viktige merkelapper på oss i et marked som ønsker seg ansvarlige aktører. Det nyter eksperthuset vårt godt av, sier Save Asmervik.

Se den fullstendige børsmeldingen for første kvartal her.

Save Asmervik

Webstep øker kapasiteten. – Organisasjonen er rigget for videre vekst. Vi ønsker å være det store lille selskapet, som er der for konsulentene våre. De er kjernen i virksomheten vår og grunnlaget for vår suksess, Save Asmervik, konsernsjef i Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner