Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kortreist IT-kompetanse ga løft for lesemestring

Viljen er en verdensmakt, skrev Henrik Ibsen. Og leksologen Ingrid Ask (68) fra Sandnes har tydelig bevist at man kommer langt med viljestyrke og pågangsmot – og et dedikert team av IT-eksperter fra Webstep. Snart 1500 skoler har tatt i bruk hennes nye webbaserte lesetreningsprogram Aski Raski. Nå står utlandet for tur. 

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elever lærer gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord og setninger. I løsningen blir enkeltord brutt ned til én og én lyd, som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til raskt å kunne å avkode både lyder og ord. Samtidig lærer elever seg norske lyder og ord, og de får bedre uttale. Alt digitalt tilrettelagt og tilpasset av Websteps eksperter.

Ingrids metode

Siden Aski Raski først ble lansert tidlig på 2000-tallet, har mer enn halvparten av alle norske skoler brukt programmet som et supplement til ordinær leseinnlæring. Hundrevis av nye skoler er kommet til de siste årene, og Ingrid Ask har måttet tenke nytt rundt både utvikling og drift av løsningen.

– Det har vært en fantastisk utvikling! Snart 1500 skoler i Norge har nå tatt det nye webbaserte lesetreningsprogrammet i bruk. Det er en tydelig bekreftelse på at vi har truffet godt med vår metode og tilnærming, sier Ingrid Ask.

Aski Raski inneholder også en egen kartleggingsdel, som viser hvilke ferdigheter eleven har sammenlignet med en middelelev. Slik kan vansker forebygges og ferdigheter utvikles ut fra der eleven befinner seg, forteller førskolelæreren, som også har etterutdanning i spesialpedagogikk med fokus på barn med lese- og skrivevansker. Programmet brukes nå også mye i ordinær lese-undervisning.

Scale-up med mening

Fra oppstarten av selskapet, både kjørte og syklet Ingrid og hennes mann rundt til kundene og installerte programmet manuelt basert på nye versjoner distribuert på CD. Med over 2000 filer og mer enn 800 undermapper var det en stor utfordring å sikre at alle kundene fikk installert siste versjon av det Powerpoint-baserte lesetreningsprogrammet. Og det tok tid. Mye tid. Løsningen skalerte ikke.

Selv om løsningen etterhvert ble abonnementsbasert, var det ikke før i 2016 at Webstep kom med i utviklingsarbeidet og det pedagogiske verktøyet ble skybasert.

Og det startet i sandkassen utenfor huset til Ingrid, der hun tilfeldigvis møtte Arne Sværen-Bryne, rådgiver i Webstep. Han fikk høre historien om hvordan Ingrid med rå vilje og ukuelig pågangsmot hadde utviklet Aski Raski fra scratch.

Arne lyttet og forsto raskt at Webstep med sin kompetanse kunne gjøre en forskjell for å lette videre utvikling og distribusjon av lesetreningsprogrammet. Samarbeid ble igangsatt, og med støtte fra Innovasjon Norge skjøt både utvikling og antall kunder ytterligere fart.

– Vi får positive tilbakemeldinger fra hele landet. Webstep har absolutt sin del av æren for at bruker nr. 100 000 har logget seg inn i Aski Raski. Basert på åpenhet og tillit fra første stund, har samarbeidet med Webstep gått på skinner. Deres ekspertkompetanse, nytenkende design og velvilje, har betydd veldig mye for Aski Raskis utvikling, sier Ingrid Ask.

Kraft og kontinuitet

Pandemien som traff Norge i mars 2020, stakk kjepper i hjulene for ordinær skolegang og undervisning. Digitale verktøy ble over natten avgjørende for å sikre kontinuitet og tilgang til undervisning.

Aski Raski var allerede flittig i bruk både i voksenopplæring og norskundervisning da landet stengte ned. Siden programmet er lagt opp for at elevene selv skal kunne finne frem og løse oppgaver, både på skolen og hjemme, kunne lesetreningen fortsette som før.

– Fokus på brukervennlighet og enkelhet i verktøyet har gitt kraft og mulighet for brukerne til å fortsette lese- og skrivetreningen – også uten fysisk kontakt med lærerne. En intuitiv brukeropplevelse har vært avgjørende for den gode mottakelsen vi har fått i markedet. Det har Webstep æren for, sier Ingrid Ask.

Kortreist IT-kompetanse

Webstep har med lokale IT-eksperter vært med å omsette teknologiforståelse til praktisk nytte. Med kortreist IT-kompetanse og stort engasjement, har teamet hos Webstep i Stavanger hjulpet Aski Raski med en helt nødvendig digital omstilling. En transformasjon som i praksis bidrar til et mer opplyst samfunn.

– Gjennom prosjektet bidrar vi til at enda flere voksne og barn kan tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Da er vi virkelig med og utvikler morgendagen – og det er der vi skal være, sier rådgiver og prosjektleder hos Webstep i Stavanger, Arne Sværen-Bryne.

Drømmen om Afrika

I kjølvannet av suksessen i Norge, har det bygget seg opp et ønske hos Ingrid om å ta Aski Raski ut i verden. Læringsvansker er nemlig ikke et typisk norsk problem, og globalt er det mer enn 700 millioner voksne mennesker som ikke kan lese og skrive. Tilgangen til støtteverktøy og ressurser er også svært skjevt fordelt i verden. Det vil Ingrid gjøre noe med.

Takket være at Aski Raski nå er bygget opp rundt et solid digitalt rammeverk, kan innhold enkelt oversettes og tilpasses til andre språk og land. Først ut er versjoner på dansk, tysk og engelsk, men også mer fjerntliggende land vil ha god nytte av lesetreningsprogrammet, mener den viljesterke vestlendingen.

– Jeg har en drøm om at Aski Raski en dag også skal kunne bidra til  leseglede hos barn i Afrika og på Madagaskar, avslutter Ingrid Ask entusiastisk.

Ingrid Ask viser Aski Raski til elev, på nettbrett

Med rå viljestyrke og stort pågangsmot – og support fra et dedikert team med IT-eksperter fra Webstep – har Ingrid Ask utviklet det webbaserte lesetreningsprogrammet Aski Raski.

Relatert / Kontaktpersoner