Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Den nye jobbhverdagen

Det jobbes hardt på bygda. De raske tastelydene fra tastaturet på et lite gårdsbruk langt inne i en fjordarm på Vestlandet blander seg med fuglekvitter og vrinsking. Utvikler André Wiik er ivrig opptatt med å gjøre klar siste del av et kundeprosjekt for Eika Gruppen. Men han har dårlig tid. Hestene må mates før lunch. Da er hjemmekontor både praktisk og effektivt.

Ifølge en ny undersøkelse fra OsloMet ønsker stadig flere å jobbe hjemmefra. Undersøkelsen er bestilt av politikere for å få en oversikt over arbeidshverdagen til folk under pandemien.

André Wiik jobber for Webstep Consulting i Oslo, men har i lang tid hatt hjemmekontor i Ørsta. Også før viruset kom. Han ser flere fordeler med arbeidssituasjonen.

– Det handler om frihet til å leve det livet man vil. Balansen mellom jobb og privatliv viskes kanskje litt ut, men fleksibiliteten veier opp for ulempene. Jeg slipper avbrytelser, og i tillegg sparer jeg tid på kjøring til og fra jobb. Hjemmekontor er livskvalitet for meg, sier André Wiik, hesteoppdretter og IT-ekspert i Webstep.

Fleksibel jobbhverdag

Hjemmekontoret har styrket sin stilling under pandemien. Majoriteten av de 5000 som var med i spørreundersøkelsen svarte at de i en «normalsituasjon etter pandemien» ønsket å jobbe hjemmefra minst en dag i uken.

I Webstep jobbet mange eksperter på prosjekter ute hos kunder, mens andre IT-konsulenter benyttet godt tilrettelagte kontorfasiliteter for å levere det kunden ønsket. Valg av arbeidssted bestemmes av kunden, men under pandemien endret mønsteret seg. Hybride løsninger blir mer vanlig.

– De fleste av våre kunder åpnet tidlig opp for hjemmekontor etter at samfunnet stengte ned. Erfaringene vi tar med oss videre er at dette i all hovedsak har fungert godt, og at vi derfor også etter pandemien vil åpne for en enda mer fleksibel jobbhverdag, sier konsernsjef i Webstep ASA, Save Asmervik.

Fleksibilitet og tilrettelegging var også utgangspunktet for diskusjonen da André Wiik i 2016 fortalte Webstep om sine flytteplaner til Vestlandet. Møtet trigget en prosess for å finne relevante oppdrag, og Eika Gruppen var som oppdragsgiver svært imøtekommende, slik at André Wiik kunne realisere sine planer.

Kontorets nye rolle

Webstep AB i Sverige har gjennomført en egen medarbeiderundersøkelse om konsulentenes fremtidige jobbhverdag. Svarene i spørreundersøkelsen indikerer at kontorlokalene kan få en ny rolle å spille fremover.

– Betydningen av kontoret som lokasjon for å få utført sitt arbeid er redusert under pandemien. Våre ansatte har bevist at jobben kan utføres uavhengig av arbeidssted. Det gir også kontorene våre en ny rolle, sier Save Asmervik.

Den svenske undersøkelsen viser klart at behovet for faste kontorlokaler ikke blir mindre, selv om hjemmekontor blir mer vanlig. Kontorene får bare en utvidet rolle som sosial samlingsplass, inspirasjonssenter og miljøfaktor.

Webstep på flyttefot

Som et resultat av et sterkt marked med økende etterspørsel etter digitaliseringstjenester og løsninger, forbereder nå 6 av Websteps 9 kontorer i Norge og Sverige seg på å flytte over i nye lokaler. I tillegg har kontoret på Haugalandet i Norge akkurat flyttet inn i helt nye lokaler sentralt i Haugesund, mens det svenske hovedkontoret i Stockholm flyttet til nye moderne kontorer våren 2020.

Webstep i Bergen ute på befaring for å finne egnede lokaler for det nye kontoret. 
Webstep i Bergen ute på befaring for å finne egnede lokaler for det nye kontoret. 

Også Webstep i Oslo flytter inn splitter nye lokaler i september 2021. Rebel blir et moderne kunnskapshus, skreddersydd for fremtidens arbeidsmiljø, og skal huse en lang rekke selskap innenfor teknologi, kommunikasjon og media.

Innsiden av moderne Rebel, kontorlokaler uten mennesker.
Webstep i Oslo flytter til Rebel, et moderne kunnskapshus, skreddersydd for fremtidens arbeidsmiljø.

Pandemien har derfor ikke lagt noen demper på flytteiveren i organisasjonen. Tvert imot er behovet for mer egnede lokaler styrket seg under krisen, og kontorene vil spille en sentral rolle når hverdagen nå normaliseres.

– En fast kontorlokasjon gir mulighet for å bygge en sterk organisasjonskultur. Mange gleder seg til å se sine kolleger igjen etter snart 18 mnd., og da er det viktig at lokalene innbyr til sosial omgang og kan inspirere til deling av kunnskap, sier Save Asmervik.

Verdien av fysiske møter

Webstep er i vekst, og som et resultat av pandemien har også både ansettelser og onboarding blitt gjort digitalt i Webstep. Det har ført til at om lag hver femte ansatt i selskapet fortsatt ikke har møtt sin leder eller sine kolleger. Et hyggelig kontor kan derfor spille en viktig rolle fremover.

– Våre nyansatte eksperter har kommet inn på et tidspunkt der vi ikke har kunnet tilby annet enn digitale møteplasser. Det har fungert. Men når samfunnet etterhvert åpner opp, vil kontorene igjen bli en sentral arena for å møtes og styrke de mellommenneskelige relasjonene, sier Save Asmervik.

Imens sitter André Wiik på et småbruk på Vestlandet, og leverer kode til prosjekter for en kunde langt unna.

– Klart jeg savner de fysiske møtene. Å ha permanent hjemmekontor for meg fungerer godt, men jeg gleder meg til å treffe verdens beste kolleger igjen. Gjennom de fysiske møtene er det lettere å bygge gode relasjoner og styrke det gode fellesskapet i selskapet, avslutter hjemmekontoristen André Wiik.

Konsulenten André Wiik med PC, omringet av hester

– Hjemmekontor er livskvalitet for meg, sier André Wiik, hesteoppdretter og IT-ekspert i Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner