Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Arendalsuka former fremtiden

Mørke skyer over åpningen av Arendalsuka 2021 gir likevel lyse utsikter for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Hundrevis av arrangementer tiltrakk seg engasjerte mennesker, som ønsker å være med å forme Norges fremtid. Og Webstep var med.

Av: Otto Backer Solberg, kommunikasjonsdirektør Webstep 2019-2022

Arendalsuka er Norges største demokratiske møteplass for alle som vil lytte, debattere og løse samfunnsmessige utfordringer. Spørsmål knyttet til blant annet klima, helse, innovasjon, demokrati, sikkerhet, miljøvern, mangfold og bærekraftig utvikling var gjennomgående tema i både store og små diskusjoner.

Rom for dialog i Arendal. Mørke skyer over åpningen av Arendalsuka gir likevel lyse utsikter for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i.

Teknologi som premissgiver

En bransje som særlig har kommet med i debattene de siste årene er IT-bransjen. Og ikke uten grunn. For teknologi er et viktig element når samfunnet skal videreutvikles og fremtiden bygges. Det vet næringslivsledere – og det vet politikere. Stikkordet er: digitalisering.

Men økt digitalisering i samfunnet stiller også krav til kompetanse. Faktisk bestemmer tilgangen på riktig kompetanse selve takten i digitaliserings-prosjektene.

Dette var også et av nøkkelområdene som Nadine Ramsberg i Webstep trakk frem i #digitaliseringsdebatten i regi av Abelia. Arrangørene hadde hentet inn ledende ekspertise fra både Webstep, Telenor, Intoto og tankesmien Agenda for å diskutere hvordan data kan skape både vekst og arbeidsplasser.

Verdien av gode råd

Nadine har lang erfaring som både designer og prosjektleder i Webstep, og hadde en viktig rolle i debatten for å vise frem verdien av gode råd. Både tempo og innovasjonstakten øker i prosjekter om konsulentbransjen brukes på riktig måte, sa hun. Det fordrer tillit.

Men tillit vedtas ikke, det skapes gjennom gjensidig forpliktende samarbeid. Også kalt innovative partnerskap. Og i siste delen av #digitaliseringsdebatten var nok ikke digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og byråd Robert Steen (Ap) helt enige om hvordan dette best kunne løses i praksis.

Som den velfyllte og fleksible verktøykassa vi på mange måter er, så er konsulentbransjen uansett klar til å bidra. Sammen løser vi de store oppgavene. For gode råd er slett ikke dyre, men heller svært verdifulle i en tid der vi konkurrerer globalt, samtidig som vi sikrer sysselsetting og velferd lokalt.

Gode hensikter

Basert på Websteps visjon om å være med å utvikle morgendagens samfunn, passer konseptet Arendalsuka godt for selskapet. Møteplassen i Arendal gir rom for dialog og speiler samfunnets mange sider – og utfordringer. Felles for disse er behovet for å utnytte teknologi på nye måter.

På Arendalsuka kan vi vise at vi er et teknologi- og rådgivningsselskap som bryr oss om samfunnsutviklingen! I Webstep tror vi nemlig ikke bare på gode resultater for enhver pris. Gode hensikter er vel så viktig, og uten en god hensikt i bunn – blir det ikke langsiktig lønnsomhet. Og uten lønnsomhet kan du heller ikke drive med gode hensikter.

Det handler om et godt og solid verdigrunnlag.

– Gode brukeropplevelser gir økt digitaliseringstakt, sa en kunnskapsrik og engasjert Nadine Ramsberg under Arendalsuka. Foto: Martin Fjellanger / Telenor

Relatert / Kontaktpersoner