Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Webstep vokser videre

Oslo, 24. august 2021: Webstep ASA hadde i andre kvartal 2021 driftsinntekter på 195,5 millioner kroner sammenlignet med 172,4 millioner i andre kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 19,9 millioner kroner sammenlignet med 16,7 millioner for tilsvarende periode i fjor.

Fortsatt god etterspørsel kombinert med ledende fageksperter og et bredt tjenestetilbud har bidratt til at Webstep har levert en rekordhøy omsetning og en solid bunnlinje. Samlede driftsinntekter i perioden vokste med 13,4 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor.

– Jeg er godt fornøyd med resultatutviklingen i selskapet. Digitaliseringstakten holder seg jevnt høy, og Webstep er godt posisjonert i markedet. Det gir resultater og finansiell soliditet, sier konsernsjef i Webstep ASA, Save Asmervik.

Flere ansatte

Webstep fortsetter å tiltrekke seg godt kvalifiserte eksperter, som har gitt selskapet økt kapasitet i markedet. Ved utgangen av andre kvartal var det 439 ansatte i Webstep, som er en økning på 25 sammenlignet med samme periode i fjor. I forhold til forrige kvartal, vokser selskapet med 4 ansatte.

– Webstep ønsker å være med å forme fremtiden, og har markert seg som en aktør som tar samfunnsansvar. Synligheten bidrar til at vi tiltrekker oss godt kvalifiserte eksperter i et marked som fortsatt preges av kompetansemangel, sier Save Asmervik.

Basert på den høye rekrutteringsaktiviteten forventer selskapet at antall ansatte også i tredje kvartal vil holde seg på et høyere nivå enn året før. Økningen i antall ansatte vil ved utgangen av tredje kvartal ligge på i overkant av 10% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Godt posisjonert

God bredde i kundetilbudet og et meget kompetent fagmiljø sikrer at Webstep har fått fornyet tillit hos sine kunder og mulighet til å utvide sine mange spennende kundeprosjekter. Selskapets evne til å levere tverrfaglige team og kompetanse på tvers av avdelinger og regioner blir stadig viktigere for å lykkes i markedet.

– Vi ser resultater av en sterk lokal tilstedeværelse. Nærhet til våre kunder er avgjørende for å lykkes i både mindre og mer komplekse digitaliseringsprosjekter, sier Save Asmervik.

Sterk resultatutvikling

Driftsresultatet endte på 19,9 millioner, opp 19,1 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Selskapets resultat ble positivt påvirket av et godt marked. Bedre faktureringsgrad, flere konsulenter og høyere timepris bidro også til den positive resultatutviklingen.

– Webstep har vist styrke og levert på sin visjon om å være med å utvikle morgendagen. Det er jeg stolt av. Markedsutsiktene er gode, og vi har spennende muligheter foran oss, både som selskap og for våre dyktige medarbeidere, sier Save Asmervik.

Se den fullstendige børsmeldingen for andre kvartal.

Save Asmervik

– Webstep har vist styrke og levert på sin visjon om å være med å utvikle morgendagen. Det er jeg stolt av, sier en fornøyd Save Asmervik, konsernsjef i Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner