Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Webstep i Oslo til Rebel

Gjenåpningen av Norge sammenfalt med innvielse av nye lokaler i Oslo for det raskt voksende teknologi- og rådgivningsselskapet Webstep. Med flyttingen til Rebel får Webstep i Oslo enda flere muligheter til å markere seg som et innovativt kunnskapshus skreddersydd for dyktige IT-eksperter.

Rebel er teknologenes nye kraftsenter i hovedstaden, og huser en lang rekke selskap innenfor teknologi, kommunikasjon og media. Bygget legger til rette for aktiv kunnskapsdeling og Webstep ønsker å være en generøs aktør for fellesskapet.

– Her hører vi til. Dette er hjem, sa en meget fornøyd konsernsjef i Webstep da den offisielle innvielsen fant sted. – Våre nye kontorlokaler innbyr til sosial omgang og inspirerer til deling av kunnskap. Her skal det være godt å komme hjem for konsulentene våre, sier Save Asmervik.

På det nye kontoret er det store sosiale soner med mulighet for å møtes på tvers av teams og prosjekt, og ikke minst godt med arbeidsplasser for konsulentene. Dette var viktig for å øke fleksibiliteten og trivselen for alle Websteps ansatte, og imøtekomme ønsket om jobbe på nye måter. Og inspirasjon og oversikt får man bokstavelig talt fra arbeidsplassen sin, med vidt utsyn fra 14. etasje over hele Oslo og omegn.

Sterk delingskultur

Som et resultat av et godt marked med økende etterspørsel etter digitaliseringstjenester vokser Webstep videre. Gjennom pandemien har flere titalls nyansatte funnet veien til Webstep og mange har aldri møtt hverandre fysisk. Atter andre gleder seg til å se sine kolleger igjen etter snart 18 mnd., og en fast kontorlokasjon gir mulighet for å bygge fellesskap og en sterk organisasjonskultur.

– Som medlem av Rebel-familien skal vi være med å fylle huset med innhold og vise at delingskulturen står sterkt i Webstep. Vårt nye kontor i Oslo skal ikke bare være et trivelig sted å jobbe, men også en sosial samlingsplass for kompetansebygging og hygge, sa Terje Orvedal, direktør Webstep Consulting i Oslo, på åpningsfesten.

Terje Orvedal med mikrofon

Terje Orvedal ønsker alle websteppere velkommen til Rebel.

Rebelsk milepæl

På innvielsesfesten sørget et godt organisert rebusløp på Rebel for at alle ble kjent med fasiliteter og muligheter på bygget. Kombinert med utmerket mat og drikke, og et nostalgisk gjensyn med den lekne Tom Mathiesen fra Primavera, ble det herlig stemning på Skråplanet, Rebels nye sosiale mingleplass.

– Vekst er grunnlaget for vår suksess, men vi skal fortsatt være det store, lille selskapet, som er der for konsulentene, avsluttet Terje Orvedal sin velkomsttale, før han minnet alle Websteppere på betydningen av det nye kontoret i Oslo. – Innflyttingen på Rebel er en milepæl for oss. Dette er en unik arena for kunnskapsdeling, som skal forvaltes med klokskap og raushet. Akkurat slik vi håndterer våre kunder.

Save Asmervik åpner Webstep Oslo

Websteps nye Oslo-kontor ble åpnet av Save Asmervik, konsernsjef i Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner