Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Veksten fortsetter for Webstep

Oslo, 28. oktober 2021: Webstep ASA hadde i tredje kvartal 2021 driftsinntekter på 166,5 millioner kroner sammenlignet med 146,2 millioner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 9,5 millioner kroner sammenlignet med 9,3 millioner for tilsvarende periode i fjor.

God etterspørsel i markedet kombinert med ledende fageksperter og bredt tjenestetilbud har bidratt til at Webstep har levert nok et kvartal med en høy omsetningsvekst. Samlede driftsinntekter i perioden vokste med 13,9 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

– Jeg er godt fornøyd med salgsutviklingen i selskapet. Markedet er sterkt, og digitaliseringstakten holder seg jevnt høy. Webstep er godt posisjonert i markedet, og det gir gode resultater, sier konsernsjef i Webstep ASA, Save Asmervik.

Øker kapasiteten

Prosjektene er mange og varierte, og selskapet har lykkes med å tiltrekke seg kvalifiserte eksperter, som har gitt Webstep økt kapasitet i markedet. I forhold til forrige kvartal, vokste selskapet med 31 ansatte. I Norge er det Bergen som øker med flest antall konsulenter (9), tett fulgt av Oslo med 7. Webstep i Sverige vokser med 9 konsulenter, som gir en vekst på 13 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det ved utgangen av tredje kvartal 470 ansatte i Webstep, som er en økning på 54.

– Det er hyggelig at enda flere flinke folk søker seg til Webstep. Vi opplever økt etterspørsel etter dyktige folk, og er alltid på jakt etter nye eksperter som kan bli en del av vårt sterke fagmilljø, sier Save Asmervik.

Selskapet forventer at antall ansatte ved utgangen av året vil ligge rundt 475, som vil være en økning på 60 sammenlignet med fjoråret.

Lønnsom vekst

En solid økning i antall ansatte og nye kundeoppdrag sikrer lønnsom vekst for selskapet. Flere ansatte gir også mulighet for Webstep til å være med på større prosjekter, samt at selskapet kan ta et mer helhetlig ansvar for kundeleveranser.

– Organisasjonen er rigget for videre vekst. Vi ønsker å være det store lille selskapet, som er der for konsulentene våre. De er kjernen i virksomheten vår og grunnlaget for vår suksess, sier Save Asmervik.

Den sterke lokale tilstedeværelsen og nærhet til kundene er fortsatt en av nøklene til at Webstep gjennom kvartalet har fått fornyet tillit hos sine kunder. Kombinert med en evne til å levere tverrfaglige team og ekspertkompetanse på tvers av regioner, er dette en solid plattform for vekst.

Bedre resultat

Driftsresultatet endte på 9,5 millioner, opp 1,9 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Webstep har nedskrevet på fastpris-prosjekter i tredje kvartal. I samme periode har selskapet også fått ekstern bistand til organisasjonsutvikling. Begge deler er av ikke gjentakende karakter, og beløper seg til 2 millioner. I tillegg har onboardingkostnader som følge av god rekruttering og sikring av framtidig kapasitet redusert driftsmarginene i det korte bildet. Selskapets resultat ble positivt påvirket av et godt marked og høyere faktureringsgrad.

– Kundene våre ønsker mer kompetanse og bistand for å håndtere komplekse digitaliseringsprosjekter. Det betyr spennende utviklingsmuligheter for våre medarbeidere og for Webstep som selskap, sier Save Asmervik.

Se den fullstendige børsmeldingen for tredje kvartal her.

Save Asmervik

Webstep øker kapasiteten. – Organisasjonen er rigget for videre vekst. Vi ønsker å være det store lille selskapet, som er der for konsulentene våre. De er kjernen i virksomheten vår og grunnlaget for vår suksess, Save Asmervik, konsernsjef i Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner