Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Flere kvinner til tech!

Hvorfor velger kvinner bort IT? Det må vi finne ut av. Raskt.

Av: Save Asmervik, konsernsjef i Webstep

Kvinnene taper, samfunnet taper og norske selskaper taper på at kvinner velger bort IT- og teknologifag. Teknologer, ingeniører og realister er etterspurte, men kvinnene lar seg likevel vanskelig lokke til vår bransje. Det må vi selv ta ansvar for. Det er vår jobb å knekke kvinnekoden.

Kompetansemangel

NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering forsøker å få flere jenter til å søke teknologiutdanning. I Webstep støtter vi dette initiativet 100 prosent. I følge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse trenger Norge 40.000 flere sysselsatte med IKT-utdanning innen 2030. Skal vi lykkes med digital omstilling må IT-bransjen tiltrekke seg Norges smarteste hoder.

Inspirerende rollemodeller

3. november inviterer vi til Jenter og teknologi-dag hos Webstep i Trondheim, Bergen Stavanger og Oslo. Initiativet kommer fra NHO, og målet er å øke kvinneandelen i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet. Våre kvinnelige rollemodeller er sentrale i arbeidet. De skal både inspirere og veilede jenter i 9.-10.-klasse gjennom praktiske oppgaver, spennende kundecase og konkurranser. Bedriftsbesøket hos oss skal gi deltakerne en forsmak på hvordan det er å jobbe med teknologi.

Snakk mindre om teknologi

Tradisjonelt har det vært vanskelig å trekke kvinner til IT. Jeg tror er det viktig å synliggjøre kvinner som trives og gjør det bra i næringen. I tillegg må vi kanskje snakke mindre om teknologi og mer om verdien av den for å få flere jenter til å velge teknologifag. Det burde være enkelt når digitaliseringen skyter fart på nær sagt alle områder, og IT-bransjen stadig blir mer sentral for å løse de store oppgavene i samfunnet. Helsesektoren, matproduksjon, eldrebølgen, forurensing og klimautfordringer. Listen er lang.

IT handler om mer enn koding

IT-bransjen handler om så mye mer enn koding. Det handler også om å like kommunikasjon og trives med innovasjon. Det handler om å løse store og små utfordringer – og være med å utvikle morgendagen. Skal vi lykkes i å utvikle inkluderende, bærekraftige og konkurransedyktige løsninger, trenger vi flere jenter på laget. Flere kvinner som velger tech-relaterte fag bidrar til nye ideer, et videre perspektiv – og bedre løsninger.

Alternativet er at store deler av den kvinnelige befolkningen står uten innflytelse i utformingen av nye teknologiske løsninger som kommer til å bestemme over deres liv. Det har vi ikke råd til.


Innlegget ble først publisert i digi.no, 30. oktober 2021

Skal vi lykkes i å utvikle inkluderende, bærekraftige og konkurransedyktige løsninger, trenger vi flere jenter på laget, skriver Save Asmervik, konsernsjef i Webstep. Foto: TENK/Georg Aamodt

Relatert / Kontaktpersoner