Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Verdi trumfer teknologi

Jentene er i kraftig mindretall på IT-utdanninger. Det er trist for både kvinnene og samfunnet. Skal de beste løsningene utvikles må jentene få øynene opp for teknologifagene. 

Av: Otto Backer Solberg, kommunikasjonsdirektør Webstep 2019-2022

NHO, NSR og NITO står bak initiativet Jenter og teknologi, som skal få flere til å velge teknologiutdannelse. Gjennom live-sendinger og bedriftsbesøk skal jenter på ungdomsskolen inspireres til å tenke nytt om sine fremtidige yrkesvalg.

Nesten 1600 elever var i begynnelsen av november på besøk hos mer enn 60 virksomheter for å lære om teknologi. Rundt 100 av jentene besøkte Websteps kontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. På bedriftsbesøket kunne de være med å designe brukeropplevelser i ny mobilapp, og prøve seg som digitale detektiver for å lokalisere en fiktiv savnet jente. Gjennom praktisk arbeid og kunnskapskonkurranser fikk deltakerne innsikt i vår teknologitunge hverdag.

Men ny teknologi, relevante oppgaver og gjeve premier engasjerer ikke jentene i seg selv. Dyktige kvinnelige rollemodeller i Webstep spilte en sentral rolle i gjennomføringen av Jenter og teknologi. Og her er vi ved kjernen.

Å få flere jenter interessert i teknologi handler om å kommunisere teknologi på jenters premisser. Gode rollemodeller er en viktig del av dette arbeidet, men vi må også våge å snakke mer om verdien av teknologi, heller enn teknologien i seg selv.

Frk. Front-end er teknolog og kritisk til hvordan teknologi blir kommunisert. Hun skriver på bloggen sin at IT-bransjen har forsømt seg når det gjelder å formidle hva IT-bransjen står for. ‘Jenter velger bort IT fordi de ikke er interessert. Men interessen mangler på grunn av feilinformasjon’, konkluderer hun på hvorfor kvinner ikke vil studere IT. Jeg er enig.

Skal vi lykkes med å bedre kjønnsbalansen innenfor IT-bransjen må vi se på hvorfor vi ikke har lykkes. Og det haster. For vi har ikke råd til å mislykkes.

Tiltak og aktiviteter gir grunn til optimisme, men arbeidet må også høyere opp på den politiske dagsorden. ODA, TENK, NSR, IKT-Norge og ikke minst Jenter og teknologi er alle opptatt av tematikken, og gjør en glimrende jobb. Utfordringen er å få bransjen selv til å komme kvinnene tydeligere i møte. Det er vi som etterspør kompetanse og bygger fremtiden med IKT. Derfor hviler det et spesielt ansvar på oss.

Legg vekk «geek talks» og TBFer (trebokstavsforkortelser), og kommuniser tydeligere rundt verdien av teknologi. For IT er et sosialt yrke og ikke bare koding og datagreier. Teknologi er også innovasjon, kultur, design – og verktøykasse for å løse samfunnets utfordringer.

Bedriftsbesøk og inspirasjonsdag hos Webstep var en suksess, men det er langt frem. Ubalansen i IT-bransjen er stor, og vi kan ikke gjøre alt selv. Men vi kan gjøre vår del for å tiltrekke oss flere kvinner.

Tiden er overmoden for å ikke bare nå ut til jentene – men også inn til dem.


Innlegget ble først publisert i Dagens Perspektiv, 11. november 2021

IT er et sosialt yrke og ikke bare koding og 'datagreier'. Teknologi er også innovasjon, kultur, design – og verktøykasse for å løse samfunnets utfordringer. (Foto: Otto B. Solberg/Webstep)

Relatert / Kontaktpersoner