Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

– Webstep leverer vekst over hele linja

Oslo, 17. februar 2022: Webstep ASA vokser videre med en inntektsvekst på 16,1 prosent i fjerde kvartal og 12,3 prosent for året totalt. Driftsinntektene i kvartalet ble 218,8 millioner kroner, mens årets driftsinntekter endte på 775,0 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) endte på 18,4 millioner kroner i fjerde kvartal og 65,9 millioner kroner for hele året. Styret foreslår et utbytte på 1,70 kroner per aksje.

Digitaliseringstakten er høy og etterspørselen etter Websteps konsulenttjenester øker. Det gir solid vekst både i fjerde kvartal og for året som helhet.

– Webstep leverer vekst over hele linja. Vi vokser på omsetning, resultat og har bedre leveransekapasitet enn noen gang. Jeg er godt fornøyd med utviklingen i konsernet, og stolt over at vi vokste med 63 medarbeidere i fjor, sier konsernsjef i Webstep ASA, Save Asmervik.

Vokser på teams

Markedet har reagert positivt på et bredere kundetilbud fra Webstep. Satsingen på leveranser av teams som en tjeneste (TaaS) har stått sentralt i 2021, og bidratt til styrket konkurransekraft for selskapet.

– Helhetlige team-leveranser har styrket tilliten til Webstep, og har også gitt større fleksibilitet og valgfrihet for konsulentene. TaaS-satsingen åpner nye dører og gjør oss mer relevant som kompetansehus, sier Save Asmervik.

Flere ansatte

Sterk fokus på rekruttering gjennom året kombinert med spennende kundeprosjekter har gitt Webstep økt kapasitet i markedet. 478 ansatte i konsernet ved utgangen av året er en økning på 63 i forhold til samme periode i fjor.

– Vi har lykkes godt med å tiltrekke oss flere dyktige folk, og jeg er fornøyd med rekrutteringen i selskapet. Sverige er i en særstilling og vokser år over år med 19 prosent. Det gir en solid plattform for videre vekst, sier Save Asmervik.

Selskapet forventer at antall ansatte ved utgangen av første kvartal vil ligge rundt 485, som vil være en økning på 50 sammenlignet med samme periode i fjor.

Solid finansiell stilling

Resultat etter skatt for kvartalet ble på 13,3 millioner kroner, sammenlignet med 7,8 millioner for samme periode i 2020. Resultat etter skatt for regnskapsåret 2021 ble på 48,5 millioner kroner mot 36,7 millioner i 2020.

– Markedet er godt, og Webstep er rigget for videre vekst. Vi har spennende muligheter foran oss, både som selskap og for våre dyktige medarbeidere, sier Save Asmervik.

Basert på Websteps solide finansielle stilling og gode utsikter foreslår styret et utbytte på 1,70 kroner per aksje, noe som utgjør 96 prosent av resultat etter skatt for Webstep-konsernet i 2021.

Se den fullstendige børsmeldingen for fjerde kvartal.

Save Asmervik

– Jeg er godt fornøyd med utviklingen i konsernet, og stolt over at vi vokste med 63 medarbeidere i fjor, sier konsernsjef i Webstep ASA, Save Asmervik.

Relatert / Kontaktpersoner