Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Brobyggeren

Produktiviteten til et team avhenger av sammensetningen. Det tar Therese Tran (44) på alvor når hun bruker sin lange erfaring og multikulturelle bakgrunn til å skape godt samspill mellom kunnskapsrike mennesker.

Therese Tran kom til Webstep i februar 2022. Hennes brede nettverk fra IT-bransjen og engasjementet for å få folk til å trives, var en perfekt kombinasjon for å fylle rollen som ny rådgiver for Webstep i Stavanger.

– IT som fag er sosialt, og jeg elsker å jobbe med mennesker. Sammen med våre kunder er vi med og former fremtiden. Det er jeg stolt av, sier Therese Tran, rådgiver i Webstep.

Verdien av mangfold

Som multikulturell kvinne i IT-bransjen har Therese gode forutsetninger for å mene noe om betydningen av integrering og mangfold. Gjennom sin karriere innenfor tech har hun erfart at team bestående av både kvinner og menn får en bedre gruppedynamikk. I tillegg kommer verdien av nye perspektiver som mangfoldet bringer med seg.

– Jeg tror på mangfold som verdi. Vi har alle med oss «bagasje» inn i prosjektene vi skal jobbe på. Det gir merverdi på flere plan, og sikrer at nye idéer, vinklinger og perspektiver kommer til overflaten. Det er sunt, og øker innovasjonstakten, sier Therese Tran.

Vokser på team-leveranser

Webstep Stavanger opplever sterk vekst i oppdragsmengden, og søker stadig etter flere dyktige folk som kan være med å utvikle morgendagen. Totalt vokste Webstep i 2021 med mer enn 70 ansatte. Mange gikk inn prosjektteam med andre kolleger, en leveranseform som vokser raskt i Webstep.

– Team-leveranser gir fleksibilitet og valgfrihet for våre konsulenter. Som rådgiver er det min jobb å sette sammen rett kompetanse til rett tid. Velfungerende team er avgjørende for trivselen til konsulentene – og for kundene vi skal levere til, sier Therese Tran.

Raushet og likeverd

Med sin vietnamesiske bakgrunn har Therese også vært brobygger på det private plan. Hun jobber aktivt i Stavanger for å integrere barn og unge med flerkulturell bakgrunn. Det gir henne både glede og nye venner.

– Jeg vet hvor utfordrende det kan være å etablere seg i et fremmed land. Møtet med en annerledes kultur og et nytt språk kan isolere mange når de flytter til Norge. Her kan jeg være brobygger og gjøre en forskjell, sier Therese Tran.

Med over 20 nasjonaliteter i Webstep er full integrering og likeverd en viktig forutsetning for å lykkes. Selskapet preges av en solid porsjon raushet, som passer Therese godt. Her føler hun seg hjemme og kan være med å gjøre noe hun er god på: inspirere andre.

– Jeg er brobygger, både privat og på jobb. Jeg kobler styrker og karakterer på tvers av bakgrunn og kultur. Det gir både effektive team og mer mangfold. Slik kan jeg være med å bygge et rikere samfunn med vekt på toleranse og åpenhet, avslutter en entusiastisk Therese Tran.

Kvinne med kåpe poserer på bro i London

Brobyggeren Therese på besøk i London. – Jeg kobler styrker og karakterer på tvers av bakgrunn og kultur. Slik kan jeg være med å bygge et rikere samfunn med vekt på toleranse og åpenhet, sier Therese Tran.

Relatert / Kontaktpersoner