Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Norges beste arbeidsplass?

Ny medarbeiderundersøkelse i Webstep gir grunn til applaus og feiring. Ansatte i selskapet har aldri før vært mer fornøyd med egen arbeidsgiver. Kort sagt: Webstep er et godt sted å være.

Webstep tar arbeidsmiljø på alvor og gjennomfører jevnlig medarbeiderundersøkelser for å ta temperaturen på stemningen i selskapet. Årets undersøkelse omfatter både ansatte i Norge og Sverige, og nesten 8 av 10 Webstep-ansatte tok seg tid til å være med.

Undersøkelsen er den andre i rekken etter at Webstep i mange år figurerte på listetoppen i kåringen gjennomført av Great Place to Work. Etter mer enn ti år har kompetansehuset nå gått over til gjøre egne målinger i en stadig voksende organisasjon.

– Vi er stolte over at vi klarer å innfri som arbeidsplass. Det sier alt om de som arbeider her, og er et viktig signal til dem som skal begynne hos oss, jubler konsernsjefen i Webstep, Save Asmervik.

Årets medarbeiderundersøkelse fulgte opp hovedkategoriene fra undersøkelsen i 2021, og har avdekket interessante – og svært hyggelige – trender i Webstep.

Sett og hørt

Webstep er tuftet på prinsippet om tillitsbasert ledelse og medvirkning fra ansatte. Et viktig funn i medarbeiderundersøkelsen er derfor at 77% av de ansatte i større grad enn tidligere opplever å aktivt kunne bidra med idéer og innspill.

– Vårt arbeidsmiljø skal være ukomplisert. Gjennom tett dialog med våre ansatte skal vi plukke opp forslag og initiativer av både faglig og sosial karakter. Involvering er viktig. Det vokser vi på som organisasjon, sier Edvard Nordbakken, Talent Manager i Webstep.

Samlende visjon og verdier

‘Vi utvikler morgendagen’ er en visjon som definerer mål og retning for Webstep. 90% av respondentene er enige i at selskapet leverer på verdiene dyktig, ukomplisert, nytenkende og generøs. Verdiene forener fag og framtid.

– Gode initiativ og aktiviteter på tvers av selskapet støtter opp under både visjon og verdier. De virker samlende, og skaper både stolthet og tilhørighet til Webstep, sier Edvard Nordbakken.

Kompetansebyggingsaktiviteter er et område som utmerker seg, og her mener 85% av de spurte at Webstep dekker deres behov for faglig utvikling. Det er imponerende, spesielt i et selskap som profilerer seg som ledende kompetansehus. Dyktige folk stiller høye krav. De innfris hos Webstep.

Gjensidig tillit

Den desentraliserte modellen til selskapet, med sterke regionale avdelinger, sikrer at konsulenter både blir sett og fulgt opp. Dette verdsettes av dyktige ansatte som får mulighet til å utvikle seg både faglig og sosialt.

92% i undersøkelsen oppgir å ha en god balanse mellom jobb og fritid. Det er på linje med undersøkelsen i 2021. Kanskje har pandemien spilt en rolle her, men enda viktigere er nok fleksibiliteten de ansatte har i egne roller.

– Nøkkelen til trivsel og resultater er å skape vilkår og kultur bygget på gjensidig tillit, fleksibilitet og sunn fornuft. Ansatte i Webstep verdsetter det enkle og ukompliserte, og er generelt stolte av egen arbeidsplass, sier Edvard Nordbakken.

Verdien av mangfold

I et marked med stort kompetanseunderskudd klarer Webstep å tiltrekke seg erfarne konsulenter. Selskapet hadde 478 ansatte i konsernet ved utgangen av 2021. Dette er en økning på 63 i forhold til samme periode i fjor. Mange er født utenfor Norge.

Over 20 nasjonaliteter er representert i selskapet og skaper et internasjonalt miljø der ulike bakgrunner, språk og kultur skaper grobunn for meningsbryting og nye idéer. Kvinneandelen i selskapet kan fortsatt bli bedre, men det er positivt at kvinnene som søker seg til Webstep trives veldig godt.

På lojalitetsindeksen, som indikerer hvorvidt man vil anbefale Webstep som arbeidsgiver, scorer både menn og kvinner høyt, men kvinnene er i snitt mer positive enn menn til å anbefale egen arbeidsplass.

– Jeg er ydmyk for den tilliten de ansatte viser oss. Vi jobber hver dag hardt for bli enda bedre, men resultatene i undersøkelsen levner liten tvil: Webstep er et godt sted å være, avslutter en tilfreds Save Asmervik.


 

Årets medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i februar 2022, og dekker et bredt spekter av temaer. De gode resultatene i rapporten blir tillagt stor vekt i det videre arbeidet med å gjøre Webstep til en enda bedre arbeidsplass. Og selvskryt skal man lytte til, for det kommer fra hjertet.

Tre ansatte i Webstep står på gangen og prater sammen

Toppscore på trivsel og faglig utvikling hos Webstep. God stemning blant ansatte, her representert ved Cathrine Fredhøi, Christer Hennø og Jenny Wille Joung på Websteps nye flotte kontor sentralt i Bergen. Foto: Håvard Kroken Holme/Apriil

Relatert / Kontaktpersoner