Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Ny styreleder i Webstep ASA

Kjetil Bakke Eriksen tar over som styreleder i Webstep ASA. Han overtar etter Trond K. Johannessen som i februar ble utnevnt til ny konsernsjef i Pexip.

På generalforsamling i Webstep ASA torsdag 28. april ble Kjetil Bakke Eriksen valgt til ny styreleder i Webstep. Han overtar etter Trond K. Johannessen.

– Jeg glad for å ta over som styreleder i et selskap jeg kjenner godt fra før. Webstep er et kompetansehus med tydelig retning og mål. Min oppgave blir å støtte det videre arbeidet og være med å skape verdier for aksjonærene, sier Kjetil Bakke Eriksen, nyvalgt styreleder i Webstep ASA.

Styreleder med solid erfaring

Med Bakke Eriksen som ny styreleder får Webstep en meget erfaren ressurs med lang fartstid fra IT-bransjen. Fra 2006-2019 var han konsernsjef i Webstep ASA, og kjenner dermed både selskap og marked meget godt fra før. Siden januar 2021 har han vært styremedlem i Webstep ASA. Kjetil Bakke Eriksen eier 18.925 aksjer i selskapet per 28.04.22

– Det er gledelig at Kjetil Bakke Eriksen er valgt som ny styreleder i Webstep. Jeg har i åtte år jobbet godt med Kjetil da han ledet Webstep. Han har inngående kjennskap til kunder, kultur og konsulenter, og vil være en viktig diskusjonspartner for å utvikle selskapet fremover, sier Save Asmervik, konsernsjef i Webstep ASA.

Kontinuitet i styret

Kjetil Bakke Eriksen har med seg et sterkt og kompetent styre som gleder seg til å støtte selskapet videre. Trond K. Johannessen vil fortsette som styremedlem i Webstep, og bidrar dermed, sammen med de øvrige gjenvalgte styremedlemmene, til kontinuitet i styrets videre arbeid. Styret i Webstep ASA består av:

Kjetil Bakke Eriksen (styreleder)
Trond K. Johannessen
Siw Ødegaard
Toril Nag
Trygve Christian Moe

Positiv utvikling i Webstep

Webstep har tatt viktige strukturelle grep i perioden der Trond K. Johannessen har vært styreleder. Økt fokus på rekruttering og team-leveranser har bidratt til styrket kapasitet og solide finansielle resultater.

– Jeg ønsker på vegne av hele Webstep å takke Trond K. Johannessen for den jobben han har gjort som styreleder for selskapet. Hans industrielle forankring og strategiske innspill har styrket selskapets posisjon og muligheter, sier Save Asmervik.

Sterk tro på selskapet

Websteps sterke lokale tilstedeværelse og nærhet til kundene er fortsatt en av nøklene til at selskapet får fornyet tillit hos sine kunder. Kombinert med en evne til å levere tverrfaglige team og ekspertkompetanse på tvers av regioner, er dette en solid plattform for videre vekst.

– Høy digitaliseringstakt i samfunnet gjør Websteps konsulenttjenester relevante. Jeg tror vi fremover vil se en digital transformasjon som skyter ytterligere fart. Med erfarne eksperter på laget skal Webstep være med å utvikle morgendagen, sier Save Asmervik.

Den nye styrelederen stiller seg bak konsernsjefens offensive tilnærming og viser til betydningen av IT-kompetanse som en viktig faktor for å skape konkurransefortrinn.

– Webstep har et stort potensial. Vi lever i en verden med økende kompleksitet og høy endringstakt. Jeg tror at fremtidens vinnere er virksomheter som skaper en kultur for kontinuerlig forbedring og fornyelse, der teknologi blir en positiv driver. Dette kan Webstep bidra med, og derfor har jeg en sterk tro på selskapet, avslutter Kjetil Bakke Eriksen.


Protokoll fra generalforsamlingen 28. april 2022.

God stemning hos Webstep

Kontinuitet og god stemning. Fornøyd Kjetil Bakke Eriksen tar over som styreleder i Webstep. Her i samtale med konsernsjef Save Asmervik (til venstre) og avstroppende styreleder Trond K. Johannessen, som blir styremedlem i selskapet. Foto: Johnny Syversen

Relatert / Kontaktpersoner