Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Sterk vekst for Webstep i første kvartal

Oslo, 19. mai 2022: Webstep ASA hadde i første kvartal 2022 driftsinntekter på 233,0 millioner kroner sammenlignet med 194,2 millioner i første kvartal i fjor, hvilket tilsvarer en omsetningsøkning på 20%. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 23,9 millioner kroner sammenlignet med 18,1 millioner tilsvarende periode i fjor.

Teknologi og digitalisering blir stadig mer strategisk for de fleste virksomheter. Det øker behovet for teknologikompetanse, og etterspørselen er høy i markeder der Webstep opererer.

– Webstep vokser på både omsetning og resultat, og har større leveransekapasitet enn noen gang. Jeg er godt fornøyd med utviklingen i konsernet, og stolt over at vi tiltrekker oss dyktige folk som skaper nye muligheter, sier konsernsjef i Webstep ASA, Save Asmervik.

Ved utgangen av første kvartal var det 492 ansatte i Webstep, som er en økning på 57 ansatte sammenlignet med første kvartal i fjor.

814 millioner og snart 500 ansatte

For første gang i Websteps historie ligger akkumulert omsetning over de siste 12 mnd. på mer enn 800 millioner kroner. Det er en milepæl for selskapet, som over lang tid har jobbet målrettet med rekruttering og leveranseformer.

– Vi er store nok til å ha tyngde og små nok til å bry oss. Det slår an hos både kunder og kandidater. Et bredere kundetilbud gjennom team-leveranser har bidratt til styrket konkurransekraft for Webstep, sier Save Asmervik.

Selskapet forventer at antall ansatte ved utgangen av andre kvartal vil passere 500.

Kvalitet og kompetanse

Knapphet på IT-kompetanse i markedet skaper nye muligheter for eksperthuset Webstep. Med økt digitaliseringstakt i samfunnet, øker også behovet for kvalifiserte fagfolk. Det krever en kompromissløs satsing på kompetanse og kultur for læring.

– Kombinasjonen kvalitet og kompetanse har aldri vært viktigere. Vi vokser på antall ansatte, men enda viktigere er det at vi tiltrekker oss de riktige ansatte. Det handler om erfaring og bunnsolid kompetanse. Denne foredler og styrker vi for å være en troverdig rådgiver og støttespiller for våre kunder, sier Save Asmervik.

Selskapet har lenge vært kjent for satse på fagutvikling blant sine konsulenter. I kjølvannet av pandemien har de fysiske samlingene igjen kommet tilbake, men kompetanseutvikling skjer nå i stadig større grad gjennom hybride events. Slik kan Webstep bygge både kompetanse og tilhørighet på tvers av en stadig voksende organisasjon med dyktige folk.

Se den fullstendige børsmeldingen for første kvartal her.

Portrett av Save Asmervik

Sterkt resultat i første kvartal. – Et bredere kundetilbud gjennom team-leveranser har bidratt til styrket konkurransekraft for Webstep, sier konsernsjef i Webstep, Save Asmervik.

Relatert / Kontaktpersoner