Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Liv Annike Kverneland slutter som finansdirektør i Webstep

Oslo, 30. juni 2022: Liv Annike Kverneland slutter som finansdirektør i Webstep for å bli Partner i PwC.

– Jeg vil takke Liv Annike for hennes sterke bidrag og dedikasjon til Webstep. Siden hun begynte i Webstep i september 2018, har hun spilt en nøkkelrolle i utviklingen av selskapet. Selv om jeg beklager avgjørelsen hennes, vil jeg ønske henne lykke til i ny stilling, sier Save Asmervik, konsernsjef i Webstep.

Søket etter en ny finansdirektør starter umiddelbart. Liv Annike Kverneland har vært i foreldrepermisjon siden april 2021, og Truls Oftedal Ellingsen har fungert i rollen som interim CFO. Han fortsetter i sin rolle inntil ny CFO er på plass.

– Webstep er et spennende selskap med fantastiske mennesker, og det har vært et privilegium å være en del av teamet i Websteps første fase som børsnotert konsern. Strukturelle grep og samarbeid på tvers av organisasjonen har bidratt til solide resultater. Det er jeg stolt av, sier Liv Annike Kverneland.

Kverneland fratrer sin stilling i Webstep ASA per 31. august 2022.

Liv Annike Kverneland

Liv Annike Kverneland slutter som finansdirektør i Webstep for å bli Partner i PwC. Foto: Johnny Syversen

Relatert / Kontaktpersoner