Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Bedre kapasitet og økt omsetning i andre kvartal

Oslo, 24. august 2022: Webstep ASA hadde i andre kvartal 2022 driftsinntekter på 215,1 millioner kroner sammenlignet med 195,5 millioner i andre kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 13,5 millioner kroner sammenlignet med 19,9 millioner tilsvarende periode i fjor. 

Fortsatt god etterspørsel i markedet kombinert med et bredt tjenestetilbud og ledende fageksperter har bidratt til at Webstep har levert solid omsetning. Samlede driftsinntekter i perioden vokste med 10 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor.

– Jeg er fornøyd med utviklingen i konsernet. Med tosifret vekst i omsetningen for andre kvartal viser vi at et bredt spekter av tjenester kombinert med flinke folk gir resultater, sier konsernsjef i Webstep ASA, Save Asmervik.

Hittil i år har selskapet økt både driftsinntekter og antall ansatte med 15 prosent, mens driftsresultatet er marginalt ned med 1,6 prosent. Omsetningen for første halvår ble på 448,1 millioner sammenlignet med 389,8 millioner for tilsvarende periode i fjor.

Øker kapasiteten

Webstep fortsetter å tiltrekke seg godt kvalifiserte eksperter, hvilket har gitt selskapet økt kapasitet i markedet. Ved utgangen av andre kvartal var det 507 ansatte i Webstep, som er en økning på 68 sammenlignet med samme periode i fjor. I forhold til forrige kvartal vokser selskapet med 15 ansatte.

Mange av de nyansatte konsulentene går direkte inn i team-leveranser, og dette er en leveranseform som utgjør en stadig større del av Websteps virksomhet.

– Vi har lykkes godt med rekrutteringen gjennom det siste året, og evner samtidig å holde på fagfolkene våre. Det er et sunnhetstegn. Fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder, sier Save Asmervik.

Med fortsatt høy rekrutteringsaktivitet forventer selskapet at antall ansatte ved utgangen av tredje kvartal vil passere 530.

Nytt rekrutteringsprogram

For å møte etterspørselen i markedet og ytterligere å styrke leveransekapasiteten, starter Webstep opp et nytt rekrutteringsprogram – Initium. Programmet sikrer tilgang på yngre konsulenter, som hovedsakelig vil inngå i selskapets team-leveranser.

– Initium er et strategisk grep for å få tak i dyktige talenter. Vår erfaring er at kombinasjonen av junior- og senioreksperter bidrar til større gruppedynamikk og bedre leveranser. Med Initium har vi ‘hånden på rattet’ når nye eksperter skal utvikles. Det gir oss et fortrinn i markedet, sier Save Asmervik.

Strukturelle grep

Driftsresultatet for andre kvartal endte på 13,5 millioner kroner, sammenlignet med 19,9 millioner kroner i andre kvartal 2021. Resultatet er påvirket av økt fravær og planlagte strukturelle grep, som satsingen på team-leveranser, rekruttering og Webstep som arbeidsplass.

– Vi investerer i et bredt tjenestetilbud og i våre medarbeidere. Vi er trygge på at grepene vi har tatt er både riktige og viktige for Websteps videre utvikling. Det handler om å sikre fremtidig vekst og optimalisere vår leveranseevne, sier Save Asmervik.

Se den fullstendige børsmeldingen for andre kvartal her.

Save Asmervik på Rebel

Bedre kapasitet og økt omsetning i andre kvartal. – Et bredt spekter av tjenester kombinert med flinke folk gir resultater, sier konsernsjef i Webstep ASA, Save Asmervik.

Relatert / Kontaktpersoner