Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Bedre skjemaflyt hos NAV

NAV er en av grunnpilarene i vårt velferdssamfunn. Med 2.8 millioner brukere er det avgjørende at tjenestene er brukervennlige og effektive. Det sørger Vegard fra Webstep for når han er med og digitaliserer hundrevis av pdf-baserte skjema for etaten.

Ved inngangen til 2020 hadde Arbeids- og velferdsetaten, bedre kjent som NAV, mer enn 300 søknadsskjemaer i pdf-format. Vedlikeholdet av disse var dyrt, men enda viktigere var brukeropplevelsen. Den var tungvint og ikke tilgjengelige for alle – som er et lovkrav i Norge. Det var på tide å tenke nytt.

Ikke strøm på papir

Dette var bakteppet for IT-eksperten Vegard Haugstvedt da han denne uken gikk på scenen på JavaZone i Oslo. Foran hundrevis av tilhørere delte han sine erfaringer fra innsiden på et av NAVs mange digitale transformasjonsprosjekter.

– Å digitalisere skjemaer handler ikke om å sette strøm på bunker av papir. Vår jobb er å forbedre brukeropplevelsen og gjøre det enklere å benytte seg av skjemaene. Samtidig bidrar løsningen til en mer effektiv hverdag for NAV-ansatte, sier Vegard Haugstvedt, seniorkonsulent i Webstep.

Brukeropplevelser i fokus

Vegard er frontend-utvikler og ekspert på universell utforming. IT-prosjektet ble initiert av NAV i 2020, og består av både NAV-ansatte og eksterne konsulenter, som alle er spesielt utvalgt for å løse oppdraget på best mulig måte.

– Jeg brenner for gode digitale brukeropplevelser. Derfor er det ekstra gøy å kunne være med på å modernisere systemene og prosessene som påvirker hverdagen til mennesker over hele landet, sier Vegard, som i 10 år har jobbet som IT-ekspert.

Samfunnsnyttig prosjekt

Prosjektet ble etablert for å gjøre arbeidet med søknader mindre tungrodd. Den digitale samhandlingen mellom NAV og brukerne skulle bli bedre og mer sømløs, og innen utgangen av 2022 skal alle søknader være tilgjengelige for å fylles ut online.

I løsningen blir automatisk validering av skjemaer kombinert med betingede felt, oversettelser og funksjonalitet for at fagsiden kan bygge nye, dynamiske skjemaer uten hjelp fra utviklere.

– Ved hjelp av dra-og-slipp, og med full forhåndsvisning under redigering, kan nye heldigitale skjemaer se dagens lys. Den nye skjemabygger-applikasjonen gjør det betydelig enklere og mer oversiktlig for NAV-ansatte å bygge skjemaer, avslutter Vegard Haugstvedt.

Prosjektet passer godt i den digitale transformasjonen som NAV er inne i, og gir muligheter for ytterligere automatisering og digitalisering av prosessene.

Vegard på JavaZone

NAV digitaliserer. – Vår jobb er å forbedre brukeropplevelsen og gjøre det enklere å benytte seg av skjemaene, sier Vegard Haugstvedt, seniorkonsulent i Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner