Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Webstep vokser videre

Oslo, 10. november 2022: Webstep ASA hadde i tredje kvartal 2022 driftsinntekter på 193,9 millioner kroner sammenlignet med 166,5 millioner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 5,5 millioner kroner sammenlignet med 9,5 millioner for tilsvarende periode i fjor.

Det makroøkonomiske bildet endrer seg, men digitaliseringstakten er fortsatt god. Uten solid erfaring og IT-kompetanse stopper digitaliseringen opp. Flere seniorkonsulenter kombinert med et bredt tjenestetilbud har bidratt til god omsetningsvekst for selskapet. Samlede driftsinntekter i perioden vokste med 16,5 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

– Salgsutviklingen er god. Våre kunder vet at konkurransefortrinn handler om digitalisering – og at dette krever høy kompetanse. Det får de hos Webstep, sier konsernsjef i Webstep ASA, Save Asmervik.

Flere ansatte

Websteps kundegrunnlag er variert, og selskapet har lykkes godt med å tiltrekke seg kvalifiserte seniorkonsulenter. Flere ansatte gir mulighet for Webstep til å være med på større prosjekter, samt at selskapet lettere kan bemanne opp team-leveranser. Det gir fleksibilitet både for ansatte og kunder.

I forhold til forrige kvartal, vokste selskapet med 28 ansatte. År over år er det Oslo som øker med flest (23), tett fulgt av Stavanger (16) og Bergen (14). Webstep i Sverige vokser med 15 ansatte, som gir en vekst på 19,2 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Totalt var det ved utgangen av tredje kvartal 535 ansatte i Webstep, som er en økning på 66 i forhold til samme periode i fjor.

– Det er hyggelig at enda flere flinke folk søker seg til Webstep. Dyktige folk med solid erfaring bringer nye muligheter til Webstep. Vi er alltid på jakt etter IT-eksperter som kan bli en del av vårt sterke fagmilljø, sier Save Asmervik.

Selskapet forventer ingen stor endring i antall ansatte ved slutten av året. Takket være fortsatt god aktivitet på rekruttering, vil antallet ansatte øke frem mot utgangen av første kvartal.

Kompetanse som konkurransefortrinn

Teknologiutviklingen går raskere enn før. Det stiller krav til kontinuerlig kompetanseutvikling. Gode opplæringstiltak og attraktive arrangementer er viktige både for ansatte og for Webstep som kunnskapsbedrift.

– Webstep er et kompetansehus. IT-konsulenter som ikke er oppdatert faglig, er heller ikke troverdige rådgivere. Derfor investerer Webstep hele tiden i kompetanseutvikling for våre ansatte. Det skal vi fortsette med, sier Save Asmervik.

I tredje kvartal deltok Webstep på utviklerkonferansene JavaZone og NDC. Disse kommersielle arrangementene er viktige for å synliggjøre Webstep i bransjen, samtidig som IT-konsulenter henter verdifull kunnskap fra de mange utdanningssesjonene som avholdes.

Resultat

Driftsresultatet endte på 5,5 millioner, ned 4 millioner sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Selskapet har i tredje kvartal gjennomført sine årlige sosiale arrangement for ansatte, og har deltatt på utvikler-konferanser av nasjonal karakter. Begge deler har bidratt til økte kostnader i perioden.

Samtidig har onboarding-kostnader, som følge av god rekruttering og sikring av framtidig kapasitet, redusert driftsmarginene i det korte bildet. Selskapets resultat ble også negativt påvirket av lavere faktureringsgrad.

– Resultatgraden er svakere enn målsettingen i tredje kvartal. Fremtidig vekst skal balanseres med lønnsomhet. Bedre kostnadsstyring kombinert med mer effektive salgsaktiviteter vil bidra til bedre margin, sier Save Asmervik.

Se den fullstendige børsmeldingen for tredje kvartal her.

Save Asmervik

– Webstep er et kompetansehus. Derfor investerer Webstep hele tiden i kompetanseutvikling for våre ansatte. Det skal vi fortsette med, sier Save Asmervik, konsernsjef i Webstep. Foto: Karoline Pettersen/LYKT Foto & Film

Relatert / Kontaktpersoner