Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kredittportalens voktere

Kjøpekontrakten er signert, husnøkkelen overlevert og boligeventyret kan starte. Dette er en «dream come true» for stadig flere boligkjøpere, men uten en effektiv behandling av lånesøknaden i bankens kredittportal kunne mye vært annerledes. Derfor står Eika Gruppen ved din side. Akkurat som dyktige Webstep-ressurser står på bankens side, for å levere IT-tjenester.

Eika Gruppen jobber for å styrke lokalbanken. De vil sikre sterke og omsorgsfulle banker – som en drivkraft for vekst og utvikling, for kunden og lokalsamfunnet. Det er en visjon også Webstep kan støtte opp om, og kjenner seg igjen i.

– Nødvendig, men vanskelig

Siden 2011 har seniorkonsulenter fra Webstep bistått utviklingsarbeidet i Eika Gruppen. Innsatsen har bidratt til digitalisering av en aktør med stor tro på teknologi som virkemiddel. I snart 25 år har Eika Gruppen jobbet knallhardt for å være blant de beste for å levere effektive produkter og tjenester til bankene i alliansen.

– Digitalisering er nødvendig, men vanskeligere enn mange tror. Det krever både stor forståelse for forretningssiden, kombinert med høy kompetanse på IT-siden. Det har vi – bl.a. – funnet hos Webstep, som er en av flere teknologipartnere hos Eika Gruppen, sier Anders Bjerkestrand, teknologisjef i Eika Gruppen.

Hjertet i banken

Dyktige IT-konsulenter jobber sammen med Eika-ansatte for å utvikle morgendagens løsninger og tjenester. Allerede i 2016 så den første versjonen av kredittportalen dagens lys, men stadig nye lovkrav og brukerbehov har gjort at utviklingen har gått fort.

– Kredittportalen er selve hjertet i enhver bank, og vi ønsker å kunne tilby det beste produktet i markedet. Derfor blir ny funksjonalitet stadig lagt til, og tjenestene utvidet. Det har gitt oss en ekstremt bra løsning, som både ivaretar lovkrav og effektivitet for rådgiverne i bankene – og dermed for kundene, sier Anders Bjerkestrand.

Tidsforbruket dramatisk redusert

Håndtering av boliglånssøknader er en kompleks prosess. Opplysninger skal innhentes og data sjekkes. Tidligere var dette både tungvint og manuelt.

Selv om det kun er bankens rådgivere som bruker kredittportalen, er løsningen knyttet opp mot en rekke andre tjenester og databaser. Kompleksiteten har økt i takt med nye krav fra myndighetene. Det gir også utviklerne spennende oppgaver.

– Mitt bidrag som konsulent kommer ikke bare i form av god IT-kompetanse. Også forståelsen for selve prosessen er viktig. Det har gitt meg høy tillit på teamet, sier Eirik Gallefoss, seniorkonsulent i Webstep, som spesielt har jobbet mye med å forenkle kundenes digitale boliglånssøknader.

Eika Gruppen og kredittportalen

Websteps Eirik Gallefoss, sittende foran Anders Bjerkestrand, arbeider sammen med et titalls andre IT-eksperter for blant annet å sikre at datagrunnlaget og -kvaliteten blir enda bedre for bankens rådgivere.

– Med implementering av kredittportalen er tidsforbruket dramatisk redusert. Vi har oppnådd langt mer presise prosesser, og fått bedre kontroll på saksgangen. Løsningen er helt sentral i bankdriften vår, og gir oss konkurransefordeler, avslutter en engasjert Anders Bjerkestrand.

Husnøkkel i lås

Webstep har gjennom arbeid på kredittportalen til Eika Gruppen bidratt til dramatisk redusert tidsforbruk knyttet til håndtering av boliglånssøknader.

Relatert / Kontaktpersoner