Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kristine Lund klar med første kvartal

Årets påske trakk tre arbeidsdager ut av kvartalet sammenlignet med fjoråret, Websteps kostnadsprogram viser resultater og tallene viser regionale forskjeller. Ny Webstep CEO Kristine Lund har børsrapportert.

Dagens børsmelding, kvartalspakke og tall forteller historien om første kvartal for Webstep i 2024. Alt om dette finner du her

Klargjort for neste etappe

– Jeg kommer inn i Webstep etter en fase der selskapet har gjennomgått mange endringer, både organisasjonen og i ledelsen, der Webstep har tilpasset seg til markedet og er rustet for tiden som kommer. Slik jeg ser det, er de implementerte endringene velegnet til å møte markedsbehov, muligheter og utfordringer foran oss, kommenterer ny CEO i Webstep, Kristine Lund.

Etter tre uker opplever hun noe som likner på å komme hjem.

Kjent men nytt

– På en måte føles det kjent, men likevel nytt. Jeg sammenligner det med følelsen når du umiddelbart klikker med en ny venn, forbindelsen, nesten som om man kjente hverandre fra før. Det er denne følelsen av tilhørighet som gjør meg trygg på at vi sammen vil sikre et spennende nytt kapittel i Websteps historie, forklarer hun.

De første tre ukene har gitt den nye Webstep-lederen flere interessante oppdagelser. En av dem er hvordan kombinasjonen organisasjonsstørrelse, seniorkompetanse og erfaring betyr helt nye muligheter.

Ser konkurransefordeler

– Felles innsats for å øke antallet store kunder på tvers av selskapet er spennende. Store kunder har ofte et bredt spekter av prosjekter i gang og et tilsvarende behov for ekspertteam og konsulenter. Dette krever en diversifisert kompetansepool, og Websteps evne til å levere prosjektteam og dynamiske grupper av erfarne konsulenter med spesialkompetanse utgjør en enorm konkurransefordel for oss, mener Kristine. En annen refleksjon er hvordan selskapets verdigrunnlag og medarbeidere betyr nye muligheter for kundene. 

Vi må lede vei

– Vi går nå inn i tider med enda raskere endringer, både fra et organisasjons- og teknologiperspektiv. Det handler om hvordan organisasjoner og prosjekter drives, og hvordan løsninger og programvare utvikles. Som teknologipartner må vi være både smidige og åpne for endring, enda mer enn kundene våre. Vi må være foregangspersoner som leder veien, nysgjerrige endringsagenter med utforskende tankesett, som de jeg allerede har møtt på min rundtur i Webstep-organisasjonen smiler Webstep-lederen, og smetter inn en siste kommentar som lover godt for Webstep som arbeidsplass.

Alltid noe å ta tak i

– Webstep er kjent for godt arbeidsmiljø og veldig gode resultater på medarbeiderundersøkelser. Årets undersøkelser gir en liten dipp her. Det er naturlig for en organisasjon som har bak seg store endringsprosesser. Poenget er å ta det på alvor og gjøre noe med det. Ambisjonen vår er å være det opplagte stedet å jobbe for de dyktigste folkene, avslutter Webstep CEO Kristine Lund.  

Bildet er av Webstep CEO Kristine Lund og viser henne i Websteps kontorer på Rebel i Oslo

– Vi går nå inn i tider med enda raskere endringer, både fra et organisasjons- og teknologiperspektiv. Som teknologipartner må vi være både smidige og åpne for endring, enda mer enn kundene våre, forteller Webstep CEO Kristine Lund.

Relatert / Kontaktpersoner