Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Ådne Øvrebø

Seniorkonsulent, Stavanger
Ådne Øvrebø

Ådne Øvrebø er en utdannet Master of Data Science og har et bredt erfaringsgrunnlag som spenner over flere sektorer, inkludert energi, finans, transport, og shipping. Hans tverrfaglige kompetanse innen frontend, backend, og data science gjør ham til en sjelden og verdifull ressurs i enhver teknologi-orientert bedrift. Selv om han behersker flere sider av teknologi, finner han størst tilfredshet i å arbeide med backend-utvikling i synergi med data science-prosjekter.

Ådne er en faglig sterk og nysgjerrig konsulent som er tidlig ute med å adoptere og teste nye teknologiske verktøy og metoder. Han har en pragmatisk tilnærming til valg av teknologi, og hans hovedmål er alltid å finne den mest effektive og robuste løsningen for kundens behov. Med denne innstillingen har han ledet og bidratt til en rekke vellykkede implementeringer som har transformert forretningsprosesser og generert betydelig verdi.

Ådnes fokus på resultat gir seg utslag i en rask vilje og evne til å tilpasse seg endringer. Dette, i kombinasjon med hans dype tekniske kunnskap, gjør at han kan gi innsiktsfulle og godt funderte anbefalinger som fremskynder beslutningstaking og implementering.