Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Anders Bjørnestad

Seniorkonsulent, Oslo: Consulting

Anders er utdannet sivilingeniør fra NTH (databehandling). Han startet sin IT-karriere samtidig med at private og virksomheter fikk tilgang til Internet, og har jobbet med løsninger relatert til Internet, OpenSource og java hele tiden. Han har jobbet som konsulent mesteparten av sin karriere, både som prosjektleder, rådgiver og utvikler.

 Anders har bred erfaring fra prosjekter innen offentlig og privat sektor. Han er en av Websteps mest erfarne konsulenter innen rådgiving rundt skybaserte løsninger generelt, og Amazons AWS spesielt (Sertifisert AWS arkitekt, utvikler og SysOps Administrator). Han jobber mye med kunder i oppstartfasen på skyprosjekter. Anders er ansvarlig for Websteps partneravtale med AWS, oppbygging av AWS-kompetanse i Webstep og forretningsutvikling på området. I tillegg er han med og organiserer AWS User Group i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.  

Anders trives godt med verdiskaping i grensesnitt mellom teknologi og forretningsprosesser, og har også god forståelse for begge sidene. Han liker å jobbe med andre kompetente folk, dele kunnskap og hjelpe andre opp og frem kompetansemessig. Anders holder derfor også en del eksterne og interne foredrag innen sine fagområder. 

Anders has a degree from NTH (Computer Science). He started his IT career at the same time as Internet became a public service, and has worked with Internet, OpenSource and Java solutions all the time. He has worked as a consultant most of his career, both as project manager, advisor and developer. 

Anders has extensive experience from public and private sector projects. He is one of Websteps most experienced consultants for advice on cloud based solutions in general, and Amazon Web Services in particular (Certified AWS Architect, Developer and SysOps Administrator). He is working a lot with customers in the start-up phase on cloud-projects. Anders is responsible for Webstep’s partner agreement with AWS, building AWS competence in Webstep and business development in the area. In addition, he is a member of and organizes AWS User Group in Oslo, Bergen, Trondheim and Stavanger and is in general an evangelist on AWS and cloud wherever he is. 

Anders enjoys creating value related to both technology and business processes, and also has good understanding for both sides. He likes working with other competent people, sharing knowledge and helping others up and running skills. Anders also holds a number of external and internal training within his disciplines