Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Anders Høibakk

Avdelingsdirektør, Oslo

Anders Høibakk er utdannet Bachelor of Science i Informasjonssystemer og har lang erfaring fra oljeservice og finans.Han har jobbet mye med komplekse løsninger med høye krav til driftsikkerhet og oppetid. Innen finans har han god erfaring innen robotisering og prosessoptimalisering.

Fra januar 2018 overtok Anders Høibakk som leder for Webstep Sørlandet. I konsulentdimensjonen bygger han sitt lederskap på egen lange erfaring i konsulentrollen og sin evne til å samhandle og lede med respekt, tillit og involvering. I kundedimensjonen tar han utgangspunkt i sine evner som rådgiver, og sin erfaring og kompetanse på å bygge broer mellom teknologi, forretning og forretningsmål.

Anders har solid erfaring med realtime-systemer og engineering-systemer. En av hans mange sterke sider er evne til å sette seg inn i utfordringer og møte disse med gode tekniske og praktiske løsninger. Anders er også flink til å analysere sammenhenger og finne potensial for forbedringer i såvel prosesser som tekniske løsninger. Han leverer godt alene men trives også godt å jobbe i team. Som en sterk fagprofil gir Anders et teknologisk løft i alle miljøene han kommer inn i. Han er en meget effektiv utvikler og leverer alltid med høy kvalitet. Han får raskt stor tillit hos sine oppdragsgivere og utmerker seg positiv i ethvert utviklingsmiljø.