Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Anders Kristian Harang Walla

Seniorkonsulent, Trondheim
Anders Walla

Anders har Master of Science i Teknologi fra NTNU. Etter studiene har han gjort seg bred erfaring med ASP.NET, C#, .Net Core, WCF, MVC, WebAPI og JavaScript. Han har også tung erfaring med EntityFramework, MSSQL Server og RavenDB.

Anders har blant annet vært engasjert hos NHN og bidratt der i ulike prosjekter over flere år. I «EBMS Validator» har han for eksempel hatt spesiell fokus på effektiv test og Continuous Integration. Gjennom dette arbeidet har han også opparbeidet god kompetanse på meldingsstandarder og meldingsutveksling i helsesektoren. Anders har i flere år arbeidet på registerplattformen i rollen som teknisk arkitekt og systemutvikler. Her arbeidet Anders med både nyutvikling og vedlikehold, i tillegg til å legge de store og langsiktige planene for registerplattformens fremtid sammen med NHN og deres kunder. Gjennom arbeid i Registerplattformen og piloten for å jobbe frem en teknologiplattform med Rancher har Anders vært sentral i å bygge opp en Kubernetes-plattform med .NET Core-tjenester i Docker-containere.

Anders utmerker seg ved å være meget produktiv og løsningsorientert. Han samarbeider godt med brukere, andre teammedlemmer, arkitektene i prosjektet og produkteiere. Han er engasjert, kommer med forslag til endringer og forbedringer, og er tilpasningsdyktig.