Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Anders Sandven

Seniorkonsulent, Bergen
Anders Sandven

Anders har Master i informatikk fra Universitetet i Bergen (2012). Han har lang erfaring med arkitektur og utvikling av komplekse systemer for overvåkning, sikkerhet og varsling i noen av Norges mest avanserte tunnelanlegg. Mange av disse prosjektene har vært på oppdrag for Statens veivesen. Anders har hatt roller som inkluderer arkitektur, utvikling, databaseadministrasjon og drift, samt teamledelse.

Anders er en svært erfaren Javautvikler som har kunnskap og erfaring med teknologier som Java EE, JSP/Servlets, EJB, Eclipse RCP, C++/Qt, JSON og Python. Flere av de prosjektene Anders har jobbet i, har også omfattet videoovervåkning og sensorteknologi.

Anders er nysgjerrig og motivert for å bruke sine erfaringer og kunnskap innenfor nye domener og for å lære nye ting. Som kollega er Anders omgjengelig og engasjert som tar ansvar. Han liker å spille andre god og er på alle måter en super kollega.