Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Arve Seljebu

Seniorkonsulent, Trondheim

Arve har en mastergrad i fysikk fra NTNU. Han har mange års erfaring som arkitekt, team lead og utvikler, og sammen med en umettelig sult etter ny kunnskap har Arve utviklet seg til en analytisk og strukturert problemløser som har kunden og forretningen i fokus. Arve har generelt et bevisst forhold til sikkerhet på alle plan, fra tekniske nettverkdetaljer som han også kjenner godt og oppover teknologistacken og til sikkerhetstema hvor organisatoriske/psykologiske faktorer er avgjørende. Sikkerhet er meget viktig for høyprofilerte oppdragsgivere han har hatt i særlig Domstoladministrasjonen og Brønnøysundregistrene. Han har interesse for å bygge gode plattformer i samarbeid med infrastruktur og andre utviklere.

Arve liker utfordringer og lærer raskt. Han er svært ansvarsbevisst og glad i kunnskapsformidling. Han er poengtert og formulerer seg utmerket muntlig og skriftlig med norsk som morsmål og flytende kommunikasjon på engelsk. Arve samarbeider resultatorientert og godt med betydelig trygghet i sine roller. Hans nøyaktighet bidrar også til et godt samarbeid.