Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Asbjørn Alexander Fellinghaug

Seniorkonsulent, Trondheim
Asbjørn Alexander Fellinghaug

Asbjørn er utdannet Master of Science innen Informatikk ved NTNU fra 2008, og Bachelor innen Informatikk ved NTNU fra 2006.

Asbjørn har i de seneste årene jobbet som Team Lead for et team som støtter forskningsavdelingen med tilrettelegging av utvikling og bruk av ulike IT-løsninger hos Statoil. Der har han blant annet utviklet løsninger som legger til rette for at Statoils fagfolk uten utviklingskompetanse, raskt får tilgang til sine data og kan utføre analyser på disse. Teamet har satt opp en rekke tjenester som skal gjøre det enkelt, effektivt og sikkert for forskningspersonell å raskt teste ut nye konsepter. Løsningen blir dermed sandkasse for forskere for uttesting av nye konsepter.

Asbjørn arbeider systematisk og grundig, og er hele tiden på jakt etter å forbedre og automatisere. Han setter seg raskt inn i ting, og holder seg stadig oppdatert på ny teknologi. Dette gjør ham i stand til å velge moderne og riktige løsninger ute hos kundene.