Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Asbjørn Alexander Fellinghaug

Seniorkonsulent, Trondheim
Asbjørn Alexander Fellinghaug

Asbjørn Alexander Fellinghaug er utdannet Master of Science innen Informatikk ved NTNU fra 2008, og Bachelor innen Informatikk ved NTNU fra 2006.

Han har i sin karriere eksempelvis bistått FoU avdelingen til Statens Vegvesen hvor de tar fram en rekke ITS-systemer (Intelligente Trafikk Systemer). Dette ved å utvikle metodikk og industrialisere hvordan SVV jobber med data og dataanalyser knyttet til trafikkteknikk. Før dette hadde ha rollen som Team Lead for et team som støtter forskningsavdelingen med tilrettelegging av utvikling og bruk av ulike IT-løsninger hos Statoil. Her utviklet han løsninger som legger til rette for at Statoils fagfolk uten utviklingskompetanse, raskt får tilgang til sine data og kan utføre analyser på disse. Han har også bistått Moen Marin som applikasjonsarkitekt og utvikler.

Av sine kolleger beskrives han som ekstremt intelligent og med en helt unik evne til å sette seg inn i problemstillinger i ukjente domener. Asbjørn arbeider systematisk og grundig, og er hele tiden på jakt etter å forbedre og automatisere. Han setter seg raskt inn i ting, og holder seg stadig oppdatert på ny teknologi. Dette gjør ham i stand til å velge moderne og riktige løsninger ute hos kundene. Asbjørn tar gjerne rollen som teknisk ekspert i de teamene han jobber i, og har fokus på å dele av sin kunnskap innad i teamet.