Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Bård Henning Tvedt

Seniorkonsulent, Bergen

Bård Henning Tvedt er utdannet Cand. Scient i fysikk ved Universitetet i Oslo og har tilleggsutdanning matematikk ved samme lærested. Han har etter endt utdanning utelukkende jobbet med problemstillinger og oppgaver knyttet til Olje & Gass. Bård har blant annet omfattende erfaring innenfor integrerte operasjoner. Et hovedfokus har vært å sikre at funksjonalitet levert av teknologi blir brukt riktig og fullt ut på tvers av prosesser og organisasjoner. Han har hatt en spesiell interesse for optimalisering og planlegging.

Bård har leveranseerfaring gjennom en rekke ulike roller som forsker/fagekspert, prosjektleder, forretningsanalytiker og utvikler. Han er en svært erfaren fullstack-utvikler som de siste årene har jobbet med Frontend, med React som hovedverktøy. Han har også jobbet med åpne semantiske webstandarder, kombinert med olje og gass ontologien ISO 15926.

Bård er en svært erfaren og dyktig fagmann som legger vekt på kvalitet i sine leveranser. I tillegg til å være kunnskapsrik er Bård sosial og omgjengelig som trives godt i team med andre. Han får utelukkende gode tilbakemeldinger fra de han jobber for og med.