Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Benny Hjertaas

Senior utvikler, Stavanger

Benny er utdannet Master of Interactive Mulitmedia og har flere års erfaring og domenekunnskap i bransjer som olje, finans og mobile tjenester. Innenfor olje og oljeservice har han deltatt i flere prosjekter for å lage kommersielle produkter og han har deltatt i store implementeringsløp innenfor mobilteknologi og -tjenester.

Benny er en ivrig og faglig oppdatert konsulent som er tidlig inne i nye verktøy og metoder for å prøve ut og evaluere. Han er pragmatisk i forhold til teknologivalg og jobber effektivt og fokusert. Fokuset gir seg utslag i utprøving av nye løsninger og rask endringsvilje for å gi kunder en optimal løsning.

Han er et engasjert tilskudd til enhver organisasjon med tydelige meninger basert på en god teknisk plattform. Han er drevet av leveranser og jobber like godt i team som for seg selv.