Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Brian Baird

Seniorkonsulent, Trondheim

Brian er utdannet Bachelor of Science i Computer Science fra University of Strathclyde. Han har mange års erfaring fra utvikling av løsninger for drift av regnecluster med tusenvis av noder. Brian har jobbet i flere ulike roller i EMGS; som ansvarlig for utvikling av løsninger som tilrettelegger for tilgangsstyring til data-lakes med innsamlede data, migrering av on-premise plattform til hybrid løsning med Microsoft Azure, utvikling, integrasjon med og drift av Oracle, MS SQL, MongoDB databaser, drift av Microsoft kjernesystemer og innføring og drift av sikkerhetsmekanismer som brannmurer, Multifactor Authentication og NAC.

I kraft av sin omfattende erfaring er Brian en unik kapasitet med tanke på innføring av og integrering mot nye og gamle systemer. Han er vant til å jobbe under press og strenge budsjettrammer, der bærekraftig digitalisering er et konkurransefortrinn. Brian setter seg raskt inn i ny teknologi og problemstillinger og har i løpet av kort tid tatt flere kurs for å bygge egen kompetanse, noe som beviser hans ambisjoner og gjennomføringsevne. Han er selvgående, jobber strukturert og målrettet, liker å ta et helhetlig ansvar og har et sterkt fokus på verdiskapning.

Som person er han positiv, løsningsorientert, omgjengelig og effektiv. Brian leverer alltid med meget høy kvalitet.