Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Bror Øyvind Dahl

Seniorkonsulent, Stavanger
Bror Øyvind Dahl

Bror har en Bachelor innenfor markedsføring med spesialisering innenfor prosjektledelse. Han kan vise til en bred erfaring som konsulent, prosjektleder og BI utvikler. Han er en problemløser av natur og trives i en rådgivende rolle i skjæring mellom teknologi og forretning.

Som prosjektleder har Bror jobbet med både infrastruktur og utviklingsprosjekter, og han har bistått med å få levert flere krevende prosjekter, samtidig som han hele tiden har hatt en sterk interesse for forretningssiden. Den siste tiden har Bror beveget seg over på oppgaver knyttet til utvikling av BI-løsninger, hvor han jobber med både uttrekk og presentasjon av data, hvor han jobber med moderne plattformer for rapportering og “data exploration”. Bror vil fortsette å jobbe med oppgaver og oppdrag knyttet til forretningsinnsikt

Bror har sterke kommunikative egenskaper og er sterk på samhandling og kommunikasjon mot kunder. Han tar stort ansvar i leveranser han er involvert i og bidrar til å skape et godt miljø rundt seg, samtidig som kundene har tillit til hans evner til å levere i tråd med forventninger.