Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Espen Oset

Seniorkonsulent, Bergen
Ansattbilde mangler

Espen Oset er en allsidig og dyktig full-stack utvikler som har spesialisert seg på avansert frontend-utvikling på React med AWS som back-end. Med bachelorgrader i både journalistikk og informasjonsvitenskap, har Espen et solid faglig grunnlag for både systemutvikling og kommunikasjon og formidling til ulike målgrupper.

Som utvikler har Espen blant annet jobbet med avanserte produkter for medieproduksjon, der de web-baserte front-endene har hatt store krav til stabilitet, sikkerhet, interaksjon og funksjonalitet. Produktene er viktige verktøy i store nasjonale og internasjonale mediehus som TV2, Comcast, MTV og Disney.

Espen er en stødig, omgjengelig og positiv person som løser alle oppgaver effektivt og med høy kvalitet. Han trives godt med nye utfordringer, lærer raskt og er ikke redd for å sette seg inn i ny teknologi. Han trives godt i team, samarbeider godt med andre, og bidrar sterkt til at teamene han er del av leverer.