Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Jarle Nordvik

Seniorkonsulent Solutions, Bergen

Jarle Nordvik er en svært erfaren arkitekt og rådgiver med mer enn 10 års erfaring som løsning- og virksomhetsarkitekt. Gjennom sin karriere har han jobbet innenfor en rekke ulike bransjer som bank, media, energi og helse. Jarle er lidenskapelig interessert i det arkitektoniske fundamentet for innovasjon; arkitektur som muliggjør forandring, bimodal og smidig arkitektur. Hans fokus har alltid vært digitalisering og hvordan forretningssystemer og prosesser kan optimaliseres for å gi en merverdi for sluttbrukere og kunder.

Jarle har hatt ulike roller gjennom årene, og startet som utvikler hvor hovedfokus var teknologi og tjenesteutvikling. Gjennom årene har fokus dreid mot operativ, taktisk og strategisk ledelse og han har hatt roller som prosjektleder, teamleder, løsningsarkitekt, informasjonsarkitekt og virksomhetsarkitekt. Han har en dyptgående teknisk forståelse, kombinert med prosjekt- og forretningsforståelse, noe som gjør at Jarle ofte fungerer som et bindeledd mellom teknologi og forretning og sørger for at teknologisk utvikling og innovasjon leder til forretningsverdi og økt kundetilfredshet.

Jarle samarbeider godt med ulike interesser, og er vant til å engasjere og motivere sine medarbeidere og prøver å skape en god kultur med høy takhøyde og rom for ulike meninger. Han har stor gjennomføringsevne og er vant til å drive prosesser på tvers av team og evne til å bygge opp gode relasjoner med både kunder og brukere, leverandører og andre interessenter.